Skenaariomalli - SecMeter

Sisältöön

Skenaariomalli

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Skenaario kuvaa oletettua tapahtuman kehityskulkua. ”Skenaario on tapahtumien tai prosessien ketju, jossa nykytila kehittyy joksikin tulevaisuudentilaksi” (Ian Miles 1986)

Skenaarion käsikirjoituksen sisältö

  • käsiteltävä nykypäivää
  • korostettava vaikutuksia ja tapahtumaa.

Skenaarion käsikirjoituksen uskottavuus

  • mikä on todennäköistä?
  • mikä on mahdollista?

Skenaarion käsikirjoituksen rakenne

  • ymmärrettävä
  • selkeä
  • uskottava
  • loogisesti johdonmukainen.

Skenaarion käsikirjoituksen sitominen tapahtuma-ajankohtaan
Skenaariot sidotaan tiettyyn tapahtuma-ajankohtaan, vain niiden skenaarioiden osalta, joissa tapahtuma-ajankohdalla on vaikutuksia seurauksiin. Asianmukaisen valmiusharjoituksen jokainen harjoitusskenaario sisältää alla luetellut elementit.

Skenaarion (tilannekuvan) tarkoitus
Kuvataan skenaarion tarkoitus ja skenaarioon liittyvä harjoitustavoite.

Yleistilanne
Kuvataan ensimmäisiä yleisiä tietoja ja havaintoja toimintaolosuhteiden muutoksesta. Esimerkki kuvauksesta:

"Meksikosta liikkeelle lähtenyt uusi influenssavirus H5N1 on levinnyt eri puolille maapalloa ja saavuttanut poikkeuksellisen nopeasti pandeemisen vaiheen. Influenssavirus tarttuu herkästi ihmisestä toiseen ja on herkemmin muuntuva, kuin yksikään…"

Jatkotilanne
Kuvataan toimintaolosuhteiden muutosten eskaloituminen yrityksen toimialalle tai suoraan organisaatioon. Esimerkki kuvauksesta:

"Hengitystieinfektiota aiheuttava virus tarttuu yhtiön henkilöstön keskuudessa huolestuttavalla vauhdilla. Noin 35 % henkilöstöstä on jäänyt pois työpaikoilta tartuntojen tai tartuntaepäilyjen vuoksi…"

Seuraukset
Kuvataan tilanteen konkreettiset vaikutukset yrityksen toimialalle tai suoraan organisaatioon. Esimerkki kuvauksesta:

"Yhä paheneva henkilöstöpula uhkaa yrityksen operatiivisen toiminnan jatkuvuutta, ei ainoastaan yksittäisiä palveluita. Kehittämisprojektit on pysäytetty asiantuntijapulan vuoksi. Myös palveluntarjoajien henkilöresurssiongelmat kasvavat päivittäin. Ostopalveluja esim. konsulttityövoimaa ei ole …"

Toimintakehotus ja tehtävät
Skenaario aktivoidaan toimintakehotuksella, johon voidaan liittää erilaisia tehtäviä. Toimintakehotus voi olla esimerkiksi seuraavan sisältöinen viesti:

"Harjoitukseen osallistuvia toimintoja pyydetään ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin operatiivisen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja tilanteen vakauttamiseksi."

Tilannekuvamuutos
Jokainen aktivoitu skenaario on myös päätettävä tilannekuvamuutokseen, jossa kuvataan tilanteen normalisoituminen. Esimerkki tilannekuvamuutoksesta:

"Meksikosta liikkeelle lähtenyt ankara influenssaepidemia on saatu pysäytettyä. Uusia tartuntoja ei ole esiintynyt. Epidemian seurauksena henkilöstöresurssit eivät ole käytössä entisessä laajuudessa. Useiden avainhenkilöiden samanaikainen menetys vaikuttaa pitkään …"

Tilannekuvamuutoksen toimintakehotus ja palautumistehtävät
Tilannekuvamuutos päätetään toimintakehotukseen esimerkiksi seuraavalla viestillä:

"Harjoitukseen osallistuvia toimintoja pyydetään ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin liiketoimintaprosessien palauttamiseksi erityistilannetta edeltäneelle tasolle."

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön