Toimitilat - SecMeter

Sisältöön

Toimitilat

Yritysturvallisuus > Toimitilaturvallisuus
Vastuu työpaikan turvallisuudesta kuuluu yrityksen johdolle. Tätä vastuuta ei voi delegoida esimerkiksi vartiointiliikkeelle.

Toimitilan olemassa olevat rakenteelliset ratkaisut muodostavat turvallisuussuunnittelun lähtökohdat.

Vanhoissa kiinteistöissä lähtötilanne on aina hankalampi, kuin uudisrakennuksissa, joiden turvaratkaisuihin voidaan vaikuttaa jo rakentamisvaiheessa.

Kaikissa olosuhteissa voidaan kuitenkin toimitilojen turvatasoa lisätä merkittävästi ohjeistuksin, katselmuksin ja käytännön harjoituksin.


TEHTÄVÄLISTA

 1. Selvitä, onko toimitilanne vartioinnin piirissä?
 2. Selvitä, sijaitseeko vesivahingolle arat asiakirjat ja laitteet maanpinnan yläpuolisissa tiloissa?
 3. Selvitä, onko tietoliikennekomponentit (ristikytkentäkaapit ym.) sijoitettu lukollisiin tiloihin?

Yhteiskunnassa vallitseva yleinen turvattomuus ilmenee mm. aitojen pystyttämisenä ja porttien sulkemisena. Yksittäinen toimitila sisältää useissa tapauksissa kaikki yrityksen aineelliset ja henkiset resurssit, joten toimitilaturvallisuuden kehittäminen on tässä mielessä perusteltua.

Taloudellisten riskien kasvaessa merkittäviksi tulisi organisaatioiden myös harkita radikaaleja turvaamistoimenpiteitä esimerkiksi hajauttamalla resursseja eri kiinteistöihin. Toimitilaturvallisuuden ratkaisuihin vaikuttaa useita muuttujia, joista keskeisimpiä ovat mm.

 • alueellinen rikostilanne
 • tuotantotoiminnan luonne
 • toimitilan paikallinen sijaintiliikennevirrat
 • lähiyritykset
 • henkilöstön määrä.

Toimitilojen turvallisuusvaatimusten vakiointi
Mikäli organisaatiolla on useita toimipaikkoja esimerkiksi varastoja, myymälöitä tai asiakaspalvelupisteitä eri paikkakunnilla on suositeltavaa vakioida turvallisuusratkaisut toimitilatyypeittäin. Turvallisuusratkaisujen vakioinnin tulee perustua mm.

 • toimialaa mahdollisesti koskeviin standardeihin
 • toiminnan luonteeseen
 • suojattavan omaisuuden taloudelliseen arvoon
 • lainsäädännön asettamien vaatimusten huomiointiin.

Vakioidut turvallisuusratkaisut tehostavat (nopeuttavat ja helpottavat) turvallisuusratkaisujen käyttöönottoa uusissa toimitiloissa ja varmistavat tavoitteen mukaisen turvallisuustason (kustannustehokkuus). Turvallisuusratkaisujen vakiointi helpottaa ja nopeuttaa myös toimitilaturvallisuuden auditointia.

Huolehdi arvoesineistä myös työpaikalla
Ohjeistuksista huolimatta on poikkeuksellista, että henkilökunta puuttuisi tuntemattomien henkilöiden liikkumiseen työpaikoilla. Väärä mielikuva oman työpaikan turvallisuudesta on tuottanut pettymyksiä lukuisille henkilöille, jotka ovat huomanneet lompakon, kännykän tai kannettavan tietokoneen kadonneen työhuoneestaan. Vallitsevan käytännön mukaan organisaatio ei korvaa työpaikalta anastettua henkilökohtaista omaisuutta, vaan työntekijän on haettava korvausta kotivakuutuksena perusteella omasta vakuutusyhtiöstään.

Riittävän määrätietoinen henkilö ohittaa helposti kiinteistön kulunvalvontakontrollit ja pääsee lähes esteettä haluamaansa kerrokseen, lähes missä tahansa organisaatiossa, jopa oman henkilöstön avustuksella. Kohteliaisuus on hyve, joka tulee arvostaa korkealle, mutta tietyissä tilanteissa siitä saattaa muodostua uhka.

Toimistojen käytävillä liikkuvat varkaat toimivat röyhkeästi ja määrätietoisesti anastaen tyhjistä työhuoneista lompakoita, käsilaukkuja, pankkikortteja, kassakaapin avaimia ja muita arvoesineitä. Luvatonta kulkijaa ei voi erottaa päällisin puolin millään tavalla henkilökunnasta. Ehkäpä ainoa eroavaisuus on luvattoman vierailijan ystävällisyys ja kohteliaisuus, joka avaa kaikki ovet. Vanhan viisauden mukaan ”tilaisuus tekee varkaan”, joten tilaisuuksia pitäisi tarjota mahdollisimman vähän.

Poliisille virtaa tasaisesti ilmoituksia toimistotiloissa tapahtuneista varkauksista. Yhteinen piirre tapauksille on, että ulkopuolisista liikkujista ei ole kenelläkään erityisiä havaintoja. Tapauksia ei aktiivisesti tutkita ja ne selviävät vain harvoin.

Kulunvalvontajärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden ohjata ja seurata kiinteistössä tapahtuvaa henkilöliikennettä. Tavanomainen ovien tilaa valvova järjestelmä ei kuitenkaan tarjoa pääsyvalvonnallisesti turvallista ympäristöä.

Tapaukset, joissa asiaton henkilö ohittaa vahtimestarin ja kulunvalvonnallisesti ohjatun oven ovat melko tavallisia. Kulunvalvonnallisesti turvallinen ympäristö edellyttää aina "mantrap" turvasulkua, johon ei mahdu kuin yksi henkilö kerralla. Näistäkin useat mallit laskevat läpi, mikäli henkilö tuntee niksit.

Tehokkaan kulunvalvontajärjestelmän suunnittelu edellyttää järjestelmiin liittyvien heikkouksien tuntemusta, jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä. Valvomattomiin sakaraportteihin tulisi liittää hälyttimet, jotka reagoivat portin alituksiin ja ylityksiin. Kulunvalvontajärjestelmän ei tulisi hyväksyä kahta peräkkäistä samalla identiteetillä tapahtuvaa samansuuntaista kulkua, koska henkilöstö auttaa liian usein portin taakse.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön