Helsingin opetusvirasto - SecMeter

Sisältöön

Helsingin opetusvirasto

Yritysturvallisuus > Compliance
Helsingin opetusviraston turvallisuuspäällikkö vangittiin 13.1.2017 Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta tutkinnanjohtajan päätöksellä 24.2,2017. Helsingin opetusvirasto päätti katkaista kaikki epäillyn henkilön opetusvirastoon liittyvät viestintäyhteydet.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi myös kaksi miestä, joita poliisi epäili opetusviraston turvallisuuspäällikön rikoskumppaneiksi. Epäiltyjen rikosten tekoaika oli 1.1.2012 - 31.1.2016. Miehet vangittiin 14.1.2017 epäiltynä törkeästä kätkemisrikoksesta. Epäillyt vapautettiin 17.2.2017.
 
Väärinkäytöksistä epäiltiin myös kymmentä muuta opetusvirastossa työskentelevää henkilöä. Työntekijät työskentelivät yhtä lukuun ottamatta opetusviraston tietohallinnossa.
 
Myös kolmea laitetoimittajaa oli kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä, koska laitetilaukset ja toimitustavat olivat poliisin mukaan epätavallisia.
 
Jutun tutkinnasta vastasi Helsingin poliisin talousrikosyksikkö. Kyseessä oli tiettävästi Helsingin poliisin kaikkien aikojen suurin korruptiotutkinta. Jutun esitutkinta saatiin loppulausunnolle huhtikuun aikana, jonka jälkeen juttu siirtyi syyteharkintaan.

POLIISI EPÄILI HELSINGIN OPETUSVIRASTON HANKINTOIHIN LIITTYEN LAHJONTAA
Helsingin opetusviraston entisen turvallisuuspäällikön epäiltiin saaneen vuosina 2006–2016 miljoonien taloudellisen hyödyn opetusviraston tietoteknisiin hankintoihin liittyen. Epäilty oli toiminut 1990-luvulta vuoteen 2016 saakka opetusviraston tietohallintopäällikkönä vastaten opetusviraston tietoteknisistä hankinnoista. Helsingin opetusvirasto oli tehnyt tuona aikana tietotekniikkaan liittyviä hankintoja yli 55 miljoonan euron edestä.
 
Tietohallintopäällikön toimessa tehtyihin hankintoihin kohdistuneet väärinkäytösepäilyt tulivat opetusviraston johdon tietoon marraskuun alkupuolella 2016. Selvitystyö alkoi välittömästi. Epäilty oli selittänyt hävikkiä erilaisilla tarinoilla mm. kertonut laitteita kuljettaneen laivan uponneen Afrikassa.
 
Kouluissa opettajat osallistuivat joulukuussa 2016 ja tammikuun alussa 2017 tietämättään selvityksiin, jotka liittyivät väärinkäytösepäilyn selvittelyyn. Opetusviraston käskystä kouluissa laskettiin laitteiden lukumäärä kiireellisesti joulukuun puolivälissä 2016. Inventaarion tekivät tietotekniikkavastaavat ja opettajat oman koulun laitteiden osalta. Inventaarion piti olla valmis 10. tammikuuta.
 
Excel-taulukoihin listattiin kannettavat tietokoneet, pöytäkoneet, tablettitietokoneet, dokumenttikamerat, aktiivisuusrannekkeet, datatykit ja televisiot. Jokaisesta laitteesta piti kirjata muistiin sarjanumero, turvanumero, hankintavuosi ja malli.
 
Helsingin opetusviraston omissa selvityksissä ilmeni, että eräät työntekijät olivat vieneet opetusviraston laitteita kotiin. Heidän käytössään oli mm. kaiuttimia, televisioita ja kameroita, jotka eivät liittyneet työntekoon. Osan laitteista työntekijät palauttivat, osa jäi teille tietymättömille.
 
Tutkinnan kohteena olleiden epäselvien laitetoimitusten määrä oli poliisin mukaan noin 8,5 miljoonaa euroa. Tilaukset oli toimittanut pääasiassa kolme eri laitetoimittajaa, jotka eivät ole olleet tilaushetkellä Helsingin kaupungin sopimustoimittajia. Suurin osa laitteista oli myyty eteenpäin. Osa rikoshyödystä ja rikoksella viedyistä laitteista oli kuitenkin saatu takaisin. Poliisi ei halunnut paljastaa, miten laitteet oli myyty, ja kuka ne oli ostanut.
 
Laitteista valtaosa jäi kateisiin. Virasto lähetti torstaina 4.5.2017 työntekijöilleen tiedotteen, jossa todettiin mm. ”työntekijöillä saa olla kotona käytössä etätyöhön tarvittavia laitteita, mutta kaikki laitteet, jotka eivät liity työn tekemiseen tulee palauttaa välittömästi”.
 
Tiedotteessa pyydettiin myös palauttamaan ”aiemmin maksua vastaan lunastetut laitteet”. Tiedotteen lähettämisen jälkeen laitteita palautui vain muutama (alle kymmenen).
 
Poliisi jatkoi jutun tutkintaa ja teki huhti-toukokuun 2017 aikana kotietsintöjä ja kiinniottoja. Poliisin keväällä 2017 suorittamissa kotietsinnöissä löytyi edelleen opetusvirastolle kuuluvia työn tekemiseen liittymättömiä laitteita työntekijöiden kodeista. Virasto toisti vaatimuksensa palauttamaan välittömästi kaikki sille kuuluvat laitteet.
 
Helsingin opetuslautakunta sai selvityksen tapauksesta
Helsingin opetuslautakunta sai 24.1.2017 opetustoimen johtajalta ja tietohallintopäälliköltä selvityksen Helsingin opetusviraston laajasta korruptioepäilystä. Lautakunnan jäsenille kerrottiin myös, miksi he kuulivat korruptioepäilyistä ensi mediasta. Syynä oli poliisin antama tiedottamiskielto. Lautakunnan puheenjohtaja sai tiedon epäilyistä joulukuussa 2016. Poliisilla oli syyt tiedottamiskiellolle. Tutkinta oli vielä kesken eikä epäiltyä oltu vangittu.
 
Lautakunnan jäseniä kiinnosti erityisesti, miten oli mahdollista, ettei kukaan huomannut kymmeneen vuoteen mitään epäilyttävää. Epäilty tunsi hyvin kaikki kaupungin käytännöt ja järjestelmät, joten epäilty osasi toimia hyvin ammattimaisesti. Useissa sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ei huomattu mitään poikkeuksellista.
 
Epäillyllä oli valtuudet päättää hankinnoista, joiden arvonlisäveroton hinta oli alle 30 000 euroa. Nämä hankinnat rajautuivat julkisia hankintoja koskevan kilpailutuksen ulkopuolelle. Erillisiä hankintapäätöksiä ei tarvittu.
 
Kun tilattu tavara on toimitettu, pitää toisen henkilön kuin tilaajan kuitata Kosti-järjestelmässä tavara vastaanotetuksi. Mikäli tilaus, toimitettu tavara ja lasku täsmäävät, hyväksyy Kosti-järjestelmä laskun automaattisesti. Poliisi tutki Kosti-järjestelmää, miten epäillyn tilauksia ja laskuja on käsitelty järjestelmässä.
 
Opetusvirasto tiedotti tiistaina 21.3.2017, että vuoden 2016 alusta turvallisuuspäällikkönä toiminut henkilö on irtisanottu. Opetusviraston mukaan hän oli rikkonut työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteita erittäin vakavalla tavalla, eikä myöskään hoitanut tehtäviään asianmukaisesti.

Turvallisuuspäällikön lisäksi opetusvirasto irtisanoi kolme henkilöä, joilla oli ollut hallussaan viraston laitteita muuhun kuin työn tekemiseen. Kolmelle työntekijälle opetusvirasto antoi laitteiden käytöstä varoituksen.

Jutun esitutkinta valmistui
Poliisin esitutkinta valmistui elokuussa 2018 ja siirtyi syyttäjälle. Valtaosa epäillystä miljoonien eurojen rikoshyödystä jäi kateisiin. Jutun esitutkintapöytäkirja käsitti noin 8000 sivua, sisältäen tuhansia sivuja yksinomaan laitetilauksiin liittyviä laskuja.

Poliisi kuulusteli rikoskokonaisuuden esitutkinnassa 66 henkilöä. Jutun päätekijää epäiltiin törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Esitutkinnassa selvisi, että opetusviraston entinen tietohallintopäällikkö oli toimessaan tilannut vuosien 2006-2016 aikana noin yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei koskaan toimitettu opetusvirastoon, vaan ne oli myyty yksityishenkilöille eri puolilla Suomea.

Esitutkinnan aikana poliisi onnistui saamaan takaisin rikoshyödystä noin 900 000 euroa. Poliisi takavarikoi ja palautti opetusvirastolle laitteita noin 340 000 euron arvosta.

  • Rikoksista epäillyn henkilön neljää esimiestä epäiltiin virkarikoksista ja heistä kahta myös kavallusrikoksista.
  • Yhtä laitetoimittajaa epäiltiin törkeästä petoksesta.
  • Viittä henkilöä, jotka ovat välittäneet laitteita, epäillään törkeästä kätkemisrikoksesta tai avunannosta törkeään petokseen.
  • Yhtä henkilöä epäiltiin törkeästä rahanpesurikoksesta, koska henkilön epäiltiin vastaanottaneen ja häivyttäneen rikoksilla saatua hyötyä.
  • Kuuttatoista opetusviraston entistä ja nykyistä työntekijää epäiltiin petos- ja kavallusrikoksista, koska heidän hallusta löydettiin opetusvirastolle hankittuja IT-laitteita sekä viihde-elektroniikkaa.

Syytteiden nostaminen venyi
Kesällä 2019 jutun syyttäjäksi määrätty henkilö oli kiinni toisissa tehtävissä. Syyttäjä totesi, ettei juttu ole ainakaan hänen osaltaan etenemässä. Hän kehotti kysymään asiasta toiselta syyttäjältä. Toinen syyttäjä vahvisti, että juttu oli siirretty hänelle. Hän arveli, että syytteiden nostamisessa saatetaan joutua odottamaan alun perin syyttäjäksi nimetyn henkilön paluuta.

Syytehakinta eteni
Jutun syyteharkinnan tekee kihlakunnansyyttäjä Seita Heinström. Syyttäjän arvion mukaan syyteharinta valmistunee huhti-toukokuussa 2020.

Syytteet nostettu
Syyttäjä nosti syytteet kahdeksaa henkilöä vastaan. Neljän esitutkinnassa epäiltyinä kuullun henkilön osalta syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta. Juttukokonaisuuteen liittyi myös muita epäiltyjä törkeitä petoksia ja kavalluksia, joista epäiltiin yhteensä 16 henkilöä.

Syyteet koskivat törkeää petosta ja rikoksella hankittuun omaisuuteen liittyvää törkeää rahanpesua. Lisäksi yhteen henkilöön kohdistui syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Haastehakemus toimitettiin Helsingin käräjäoikeuteen 12.5.2020 (Etelä-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 18/9063, käräjäoikeuden asianumero R 20/4212).

Aiempien syytteiden lisäksi Helsingin opetusviraston jutussa nostettiin syyskuussa 2020 kaksi uutta syytettä vuonna 2017 tehdyistä kavalluksista. Kahta opetusviraston työntekijää syytettiin kavalluksesta, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä petoksesta. Heidän epäiltiin hankkineen tietoteknisiä laitteita opetusviraston rahoilla ja anastaneen laitteita omaan käyttöönsä, siten, että asiassa oli erehdytetty työnantajaa. Molemmat epäillyt olivat kiistäneet syyllisyytensä. Lähde: (syyttajalaitos.fi tiedotteet 8.10.2020)

Ensimmäiset tuomiot annettu
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin opetusviraston entisen turvallisuuspäällikön kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Tämän rikoskumppanina toiminut laitteita eteenpäin myynyt henkilö tuomittiin törkeästä petoksesta yhden vuoden ja yhden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Muiden syytettyjen osalta jutun käsittelyä jatkettiin lokakuussa 2021.

Lähteet:
hel.fi opetusvirasto uutiset 7.3.2017
hs.fi 18.1.2017, 2.3.2017, 21.3.2017, 28,3,2017, 5.5.2017, 11.3.2021
mtv.fi 18.1.2017, 19.1.2017, 8.3.2017, 16.3.2017, 21.3.2017, 4.5.2017, mtv.fi 7.2. 2018, MTV3 Rikospaikka-ohjelma 7.2.2018
poliisi.fi tiedotteet 24.7.2018
syyttajalaitos.fi tiedotteet 12.5.2020
uusimaa.fi 28.3.2017
yle.fi 24.1.2017, 8.3.2017, 28.3.2017, 24.7.2018, 12.5.2020, 11.3.2021
uusisuomi.fi 22.5.2019
tivi.fi 22.5.2019, 15.1.2020
talouselämä.fi 23.5.2019
tekniikkatalous.fi 16.1.2020

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön