Toimitilojen määrittely - SecMeter

Sisältöön

Toimitilojen määrittely

Yritysturvallisuus > Toimitilaturvallisuus
Toimitilaturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota jo toimitilatarpeita määriteltäessä.

Yrityksen toimiala, toimitilojen sijainti ja toimitilaratkaisut ovat turvallisuussuunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Asianmukaisesti toteutettu fyysinen turvallisuus on myös tietoturvallisuuden kannalta oleellisen tärkeätä. On kyettävä mm.

  • ohjaamaan henkilö- ja tavaraliikennettä
  • erottamaan oma henkilöstö asiakkaista ja muista vierailijoista
  • viestitettävä näkyvillä turvallisuusratkaisuilla rikoksia suunnitteleville, että toimitilat on hyvin suojattu, kiinnijäämisriski on suuri ja mahdollinen rikoshyöty olematon.

Piha-alue
Piha-alue on toimitilakiinteistön hallinnassa olevaa ulkoaluetta, jossa sijaitsevat mm. pysäköinti- ja lastaustilat.

Asiakaspalvelutilat
Asiakaspalvelutila on yleistä tilaa, johon kaikilla yrityksen asiakkailla on esteetön pääsy asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Odotustilat
Odotustilat on tarkoitettu yrityksen vierailijoiden ja vierailijaryhmien odotustilaksi, heidän odottaessa isäntää. saapuessa ennalta sovittuihin tapaamisiin tai neuvotteluihin.

Vierailijoiden neuvottelutilat
Vierailijoiden neuvottelutilat on tarkoitettu yksinomaan yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden välisiin tapaamisiin.

Työtilat
Työtilat on tarkoitettu vain yrityksen henkilöstön käyttöön. Työtiloissa sijaitsevat myös yrityksen sisäisiin kokouksiin tarkoitetut neuvottelutilat.

Valvomotila
Valvomotila on tarkoitettu ainoastaan kiinteistön turvallisuudesta ja aulapalveluista vastaavien henkilöiden käyttöön.

Tekninen tila
Tekninen tila on tarkoitettu käyttötarkoituksesta riippuen esimerkiksi kiinteistöteknisen henkilökunnan tai tietoteknisten laitteiden ylläpidosta vastaaville henkilöille.

Arkistotila
Arkistotilaan on pääsy vain niiden toimintojen nimetyillä vastuuhenkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu arkistoaineiston käsittely.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön