Tilannekuvajärjestelmä - SecMeter

Sisältöön

Tilannekuvajärjestelmä

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Tilannekuvajärjestelmän tehtävänä on pyrkiä vähentämään ristiriitaista informaatiota sekä esittää informaatio tulkittavassa muodossa niin, että yrityksen toiminnot, asiakkaat ja yhteistyökumppanit kykenevät tekemään omaan toimintaansa liittyviä päätöksiä.

Tavoitteena on, että häiriön vaikutusten piirissä olevat kohderyhmät saavat selkeän viestin ja tunteen, että organisaatio on ottanut tilanteesta vastuun.

Yrityksen operatiivinen palvelukyky on pääsääntöisesti riippuvainen sähköisten viestintä- ja tietojärjestelmien käytettävyydestä. Monimutkaiset järjestelmät ja niiden keskinäiset riippuvuudet lisäävät yrityksen operatiivisen palvelu- ja liiketoiminnan riskejä.

Sähköiseen asiointiin siirtyminen integroi yrityksen operatiiviset järjestelmät yhteiskunnan julkiseen infrastruktuuriin. Useimpien yritysten operatiivinen palvelukyky edellyttää tulevaisuudessa myös omaan toimialaan kohdistuvien häiriötilanteiden koordinointia.

Häiriötilanteita ja niihin liittyvää viestintää on kyettävä johtamaan ja koordinoimaan. Epäsuotuisissa olosuhteissa johtamiseen ja koordinointiin liittyvä tehtäviä on mahdollista tehostaa tilannekuvajärjestelmän avulla.

Yhteiskunnan palveluinfrastruktuuriin kohdistuvien häiriöiden vaikutukset ulottuvat oman yrityksen lisäksi yhteystyökumppanin tarjoamiin palveluihin, jolloin tietoa on hankittava eri lähteistä ja tehtävä tarkistuksia ennen kuin häiriöstä voidaan kirjata ilmoitus tilannekuvajärjestelmään.

Tilannekuvajärjestelmän avulla informaatio on mahdollista esittää ja jakaa selkeästi analysoituna siten, että tieto on mahdollisimman helposti kohderyhmän ymmärrettävissä.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön