Numeroasemat - SecMeter

Sisältöön

Numeroasemat

Yritysturvallisuus > Tiedustelutoiminta
Numeroasemiksi tai numerotädeiksi kutsutaan epävirallisia radioasemia, jotka lähettävät ympäri vuorokauden ainoastaan numeroita tai kirjaimia.

Numeroasemat toimivat pääasiassa taajuuksilla 3000 - 30000 kHz, joita voidaan ottaa vastaan kaikkialla maailmassa, mutta lähetyksiä on kuultavissa myös ULA ja satelliitti taajuuksilla.
Tietyillä vakoilutoiminnan osa-alueilla radioaalloilla tapahtuvaan viestintään liittyy etuja, joita ei kyetä toteuttamaan muilla teknologioilla.
Radioaalloilla voidaan lähettää salakieliviestejä eri puolilla maapalloa sijaitseville lähetystöille, erikoisjoukoille tai esimerkiksi yksittäisille agenteille.

Vakoilutoimintaan liittyvä viestintä ei ole siirtynyt kokonaisuudessaan internet-verkkoon. Myös radioaalloilla toiminta jatkuu edelleen vilkkaana ja signaalitiedustelun (radiotiedustelun) merkitys vastatoimenpiteenä on ennemminkin kasvanut kuin vähentynyt.

Kuuntelusta ei jää jälkiä. Oikein toteutettuna radioaalloilla tapahtuva viestintä on monessa suhteessa eräs kaikkein turvallisimmista viestintämuodoista häirintälähettimistä huolimatta

Internetin kautta välitetyn viestin vastaanottaja on mahdollista jäljittää. Viestinnästä jää pitkäaikaisia pysyviä jälkiä. Tietyn radiolähetyksen kuuntelijan paikantaminen maapallolta on kuitenkin mahdotonta.

Alan harrastajat ovat havainneet numerolähetyksiä tulevan varmuudella ainakin mm. Kyprokselta, Ranskasta, Saksasta, Itävallasta, Tshekeistä ja Unkarista.

Numeroasemien lähettämät sanomat koostuvat numeroista tai kirjaimista. Lähetys alkaa usein tunnussävelmällä. Sanomat on jaoteltu 5 tai 4 merkin ryhmiin. Eräät numeroasemat lukevat merkkiryhmät niin, että ensin luettavan 3 merkin välissä on lyhyt tauko.

Numerosarjan toistaa yleensä nais- tai lapsiääni (german childvoice), joka on tuotettu digitaalisesti tietokoneella. Numerosarja luetaan muodossa " 897,,,, 32, 7625, 8342". Sanoma voidaan lähettää myös toistamalla kirjaimia muodossa alfa, bravo, foxtrot jne. Lähetyksillä on selkeä aloitus ja lopetusosa. Numerosarjan lähetys päättyy usein sanaan "end", "ende" tai "final.

Numeroasemat ovat olleet toiminnassa jo useita vuosikymmeniä. Ne eivät ole yksinomaan kylmän sodan ajan ilmiö. Lähetykset jatkuvat. Numeroaseman operatiivinen toiminta edellyttää pitkäaikaisia ja mittavia resursseja. Viestit lähetetään voimakkailla lähettimillä ja mittavilla antennijärjestelmillä.

Tämä osoittaa, että ne eivät voi liittyä esimerkiksi huumekartellien toimintaan, vaan kytkeytyvät nimenomaan tiedusteluviranomaisten harjoittamaan viestintään ja vakoilutoimintaan.

Tietyt numeroasemat käyttävät lähetyksissä yksisivukaistamodulaatiota (SSB). Modulaatio hyödyntää kantoaallon ylä- ja alapuolella olevia taajuuskaistoja, jotka muodostuvat sivukaistoiksi. Toinen sivukaistoista sisältää yksin koko informaation. Kantoaalto ja toinen sivukaista vaimennetaan kokonaan. Ainoastaan informaation sisältävä sivukaista lähetetään. Tehon säästö on merkittävä, mutta haittana on häiriöherkkyys.

SSB-lähetin on monimutkainen ratkaisu, joka edellyttää erikoisvastaanotinta. Etuna voidaan pitää suurta kuuluvuusaluetta ja tavanomaista vähäisempää kiinnijäämisriskiä, koska tavanomainen vastaanotin (maailmanradio) ei pysty kunnolla vastaanottamaan SSB -lähetyksiä. Toisaalta epäilyksen kohteeksi joutuneella henkilöllä voisi olla melkoisesti selittämistä, miksi hänen hallussaan on SSB-vastaanotin.

Radioamatöörit ovat omien sanojensa mukaan pystyneet jäljittämään voimakkaan MI6:n numeroaseman Kyprokselle RAF:n (Royal Air Force) tukikohtaan. Lähetysten uskotaan olevan salattuja viestejä, jotka on salattu vuonna 1917 keksityn ja myöhemmin patentoidun one-time pad (OTP) salausalgoritmilla, jota kutsutaan myös Vernam-salakirjoitusmenetelmäksi (XOR-logiikka).

Algoritmia pidetään täysin murtamattomana. Kertakäyttöinen salausavain on aina yhtä pitkä kuin salattava viesti. Viesti salataan ja avataan täsmälleen samanlaisilla avaimilla. Salakirjoitusavaimet on tallennettu lehtiöön, joka on valmistettu syötävästä tai vedessä (WC-pöntössä) nopeasti liukenevasta materiaalista.

Miniatyyrikokoisia kertakäyttöisiä salakirjoituslehtiöitä on käytetty ainakin jo 1930-luvulta lähtien. Sanoma koodataan merkki kerrallaan tai esimerkiksi viiden merkin ryhminä. Vastaanottaja purkaa sanoman vastakkaisessa järjestyksessä. Salakielisanoman voi purkaa ainoastaan se, joilla on koodilehtiö hallussaan. Yhtä lehtiön sivua käytetään ainoastaan kerran. Käytön jälkeen sivu tuhotaan.

Neuvostoliittolaiset käyttivät toisen maailmansodan aikana yhteenlaskusalakirjoitusta sotilassalakirjoitusmenetelmä. Menetelmä perustui 5-numeroiseen koodiin. Jokaisella sanomalla oli yksilöllinen yhteenlaskettava salausavaimensa. Salausavain ei ollut kertakäyttöinen, vaan vaihtui kerran vuorokaudessa. Salakirjoituslehtiön yksi lehti oli jaettu 10 palstaan ja 30 riviin 5-numeroisia sarjoja. Lehtiön yhdellä lehdellä oli 1500 numeroa. Radiosanomaan sisältyvällä koodilla ilmoitettiin palsta ja rivi, jota salauksessa oli käytetty.

Neuvostoliittolaiset monistivat toisen maailmansodan pyörteissä salakirjoituslehtiöistään kaksoiskappaleita. Salakirjoituslehtiöiden monistaminen koitui kohtalokkaaksi, koska Suomen rintamalta löytyneen hiiltyneen salakirjoituslehtiön jäännösten perusteella amerikkalainen asiantuntija pystyi selvittämään vertailututkimuksissa lehtiöissä yleisiä usein toistuvia merkkiryhmiä. Lopulta hän onnistui murtamaan Neuvostoliiton salakirjoitusviestit.

Vakoilijalla on mahdollisuus vastaanottaa missä päin maailmaa tahansa 100 % turvallisesti viestejä varusteina

  • lyhytaaltovastaanotin
  • OTP-lehtiö
  • kynä ja paperi.

Numeroaseman lähettämä salakielinen viesti voi sisältää esimerkiksi kehotuksen lukea tietty sanomalehti, jonka artikkeliin, ilmoitukseen tai mainokseen on sisällytetty esimerkiksi salakielinen toimintaohje.

Eräät radioamatöörit ovat havainneet, että jokin numeroasema saattaa lähettää samansisältöistä koodistoa viikosta toiseen. Tämän johdosta on arveltu, että lähetyksen tarkoituksena on ainoastaan pitää radiotaajuus varattuna. Tämä havainto ei luonnollisesti sulje pois salakielisanoman mahdollisuutta. On mahdollista, että toistamalla pidempiä aikoja samaa salakielisanomaa agenttia halutaan varoittaa vaarasta tai varmistaa salakielisanoman perillemeno.

Brittiläisen vakoojan paljastuminen yhdistää numeroasemien lähetykset vakoilutoimintaan
Geoffrey Prime (s. 1938) oli brittiläinen vakooja, joka työskenteli Neuvostoliiton lukuun. Hän toimi RAF:n (Royal Air Forcen) ja myöhemmin GCHQ:n (Government Communications Headquarters) palveluksessa 1960 ja 1970-luvuilla. Pidätyksen yhteydessä hänen hallustaan löytyi OTP-koodilehtiö ja lyhytaaltoradio. Hänet tuomittiin vakoilusta vankeuteen vuonna 1982 ja vapautettiin vuonna 2001.

Kuubalaisten vakoojien paljastuminen yhdistää numeroasemien lähetykset vakoilutoimintaan
Entinen USA:n ulkoministeriön virkailija Walter Kendall Myers (73v) tuomittiin16.7.2010 vakoilusta Kuuban hyväksi elinkautiseen vankeusrangaistukseen, ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen. Hänen vaimonsa Gwendolyn Myers tuomittiin vakoilusta lähes seitsemän vuoden vankeuteen.

Yhdysvaltalaisen tuomioistuimen mukaan pariskunta luovutti turvaluokiteltuja puolustustietoja Kuuballe yli 30 vuoden ajan. Molemmat myönsivät syyllisyytensä vakoiluun.

Pariskunta noudatti toiminnassaan varovaisuutta ja pyrki välttämään turvaluokiteltujen asiakirjojen poiskuljettamista. Sen sijaan he käyttivät muistiinpanoja ja painoivat mieleensä salassapidettäviä asioita.

Liittovaltion syyttäjän mukaan kommunikointi Kuuban tiedustelupalvelun kanssa tapahtui pääsääntöisesti lyhytaaltoradion ja salattujen sähköpostiviestien avulla. Postilaatikkoina toimivat mm. paikalliset elintarvikeliikkeet.

Kuuban tiedustelupalvelu luovutti heille kommunikointia varten tarvittavat koodinimet ja OTP-koodilehtiöt. Myers tunnistettiin koodista 202 ja hänen vaimonsa koodista 123. Lähteet: (washingtonpost.com 16.6.2009, yle.fi 17.7.2010)

Toinen Kuuban hyväksi toiminut vakoojapariskunta Carlos ja Elsa Alvarez myönsivät syytteet vakoilusta Kuuban hyväksi. He toimivat Yhdysvalloissa koodinimillä David ja Deborah.

Syyttäjän mukaan he saivat lyhytaaltoradion välityksellä viestejä Kuubasta viiden numeron ryhmissä. Pariskunta sulkeutui perjantaisin kello yhdentoista aikaan kylpyhuoneeseen vastaanottamaan sanomia. Lähde: (Washingtonpost 29.12.2006). Myös muita vastaavan kaltaisia tapauksia on olemassa. Näitä tapauksia yhdistää OTP-koodilehtiö ja lyhytaaltoradio.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön