Teollisuusvakoilun torjunta - SecMeter

Sisältöön

Teollisuusvakoilun torjunta

Yritysturvallisuus > Vakoilu
Teollisuusvakoilun torjunta on toimintojen johtamisessa huomioitava tehtävä, joka liittyy yrityksen kilpailutekijöiden turvaamiseen.

Teollisuusvakoilun torjunta edellyttää suunnitelmallisuutta. Vakoilun torjumiseksi ei ole olemassa mitään yksittäistä menetelmää tai ratkaisua (kontrollia). Esimerkiksi FBI:n mukaan ja palomuurit ja salasanat eivät riitä estämään teollisuusvakoilua.

Tehokkaista kontrolleista huolimatta liikesalaisuuksien suojaamisessa ei voida saavuttaa täydellistä varmuutta salaisuuksien säilymisestä, koska riittävän isolla "vasaralla" voidaan rikkoa mitkä tahansa turvallisuuskontrollit.

Olennaista on toteuttaa liikesalaisuuksien turvaamisen kannalta kustannustehokkaat (panos/tuotos) kontrollit, jotta tavoitteeksi asetettu liiketaloudellinen tulos ei tältä osin vaarannu.
Teollisuusvakoilun torjuntasuunnitelman laadinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm.

  • yrityssalaisuuksien tunnistaminen
  • yrityssalaisuuksia käsittelevien prosessien ja niihin osallistuvien henkilöiden tunnistaminen
  • yrityssalaisuuden suojaa uhkaavien potentiaalisten toimijoiden tunnistaminen
  • kontrollien valinta
  • kontrollien sisällyttäminen yrityksen riskienhallintasuunnitelmaan
  • kontrollien ulottaminen kaikille liiketoiminnan osa-alueille, joissa liikesalaisuuksia käsitellään.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön