Ylivoimainen este - SecMeter

Sisältöön

Ylivoimainen este

Yritysturvallisuus > Riskienhallinta
Ylivoimainen este vapauttaa osapuolen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Ylivoimaisen esteen käsitettä ei ole määritelty laissa. Käsitteen sisältö tai laajuus ei ole vakiintunut sen enempää lainsäädännön kuin oikeuskäytännönkään tasolla.

Käsite saa sisältönsä osapuolten välillä tehtävän sopimuksen kautta ja nimenomaisen sopimusehdon puuttuessa lähinnä kauppalain myyjän vastuuta koskevien periaatteiden (27§) sekä oikeuskäytännön kautta.

Ylivoimainen este on tilanne, jossa sopimusosapuoli osoittaa velvollisuuden täyttämisestä vapautumisen johtuvan hänen vaikutuspiirinsä ulkopuolisesta tapahtumasta.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoamisen edellytyksenä on että, sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa tapahtumaan, tapahtumaa ei ole voitu ennakoida (yllätyksellisyys) ja tapahtuman johdosta velvollisuuden täyttäminen on kohtuuttoman vaikeata. Esimerkiksi yksittäinen laillinen lakko ei ole ylivoimainen este, koska siitä ilmoitetaan etukäteen ja sopimusosapuolella on näin ollen mahdollisuus varautua siihen.

Sopimuslausekkeilla voidaan laajentaa ylivoimaisen esteen käsitettä perinteistä lainsäädännön ja oikeuskäytännön määrittämää aluetta laajemmaksi. Ylivoimaisen esteen (force majeure) käsitteeseen liittyvät ehdot on sopimuksessa määriteltävä tyhjentävästi. Ehtojen tulee sitouttaa osapuoli kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin täyttämään sitoumuksensa.

Antavan osapuolen intresseissä on sisällyttää ylivoimaisen käsitteen piiriin vähäisiäkin tapahtumia, jolloin ylivoimaisen esteen piiriin kuuluisi esimerkiksi kuljetusalan lakko, lakko, saarto, työsulku, tietoliikennehäiriö, sähköjakeluverkon häiriö jne.

Ylivoimaisia esteitä

  • Hirmumyrsky
  • Sota
  • Kapina
  • Boikotti
  • Liikekannallepano
  • Maanjäristys
  • Meteoriitti
  • Tulivuorenpurkaus
  • Yleislakko

Kustannusriskit
Saavan osapuolen tulisi hyväksyä ylivoimaisiksi esteiksi vain erityisen poikkeuksellisia tilanteita. Saavan osapuolen kannalta on olennaista, että normaalista poikkeavat palveluvelvoitteet mitoitetaan ja kohdistetaan harkitusti.

Ylimitoitetut palveluvaatimukset maksavat ja aiheuttavat kustannusriskejä. Kustannusriski toteutuu erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa palvelun toimittaja on saanut tavanomaista korkeampaa vastiketta palvelustaan luvatessaan palveluvarmuutta, mutta päätyy kuitenkin jo lievässä liiketoimintaan kohdistuvassa stressitilanteessa konkurssiin. Maksettuja palvelumaksuja ei saa takaisin.

Rinnakkaissopimus riskienhallintatoimenpiteenä
Korkeaan palveluvarmuuteen liittyvää kustannusriskiä on mahdollista hallita järkevästi esimerkiksi rinnakkaissopimuksen avulla. Yhden palvelutuottajan sijaan valitaan kaksi tai useampia toimittajia, jolloin yhden toimittajan palvelukyvyn alentuma tai täydellinen palvelukatkos on mahdollista korvata joustavasti ainakin jossain määrin toisten palvelutuottajien resursseilla.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön