Luottotietoselvitys - SecMeter

Sisältöön

Luottotietoselvitys

Yritysturvallisuus > Henkilöstöturvallisuus
Työhönottotilanteessa luottotietoselvitys on mahdollista tehdä vain tehtävään valitun työnhakijan osalta.

Kaikkien tehtävää hakeneiden henkilöiden osalta selvitystä ei voida tehdä.

Työsopimuksen allekirjoittamista on mahdollista lykätä, kunnes tehtävään valitusta henkilöstä on luottotiedot selvitetty.

Luottotietoselvitys on mahdollista tehdä ainoastaan niiden työtehtävien osalta, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta.

Laissa (Luottotietolaki 11.5.2007/527) on mainittu tilanteet, joissa luottotietoselvityksen tekeminen on sallittua.

Luottotietoselvityksen tekeminen on luvallista myös työsuhteen aikana, jos työntekijä siirtyy sellaiseen tehtävään, jossa luottotietoselvityksen laillisuusvaatimukset täyttyvät.

Luottotietoja voidaan hankkia ilman työntekijän suostumusta vain, kun työtehtävä tai työskentelypaikka antaa siihen aiheen ja perustelun. Luottotietoja koskevien tietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia.

Työntekijän tai -hakijan luottotietojen tarkastaminen ilman lupaa tai lainmukaista perustetta on rikkomus tai rikos. Tietopyynnön yhteydessä on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Tietopyyntö (kysyjä ja käyttötarkoitus) tallentuu luottotietorekisteriin. Tietojen hankkimisesta on ilmoitettava työntekijälle etukäteen.

Yksityishenkilön luottotiedoilla tarkoitetaan seuraavia tietoja

 • Henkilön maksukykyä tai maksuhalukkuutta koskevat tiedot.
 • Henkilön kykyä vastata taloudellisista sitoumuksista.
 • Henkilöä koskevia tietoja, joita käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa.

Luottotiedot antavat vastauksen seuraaviin kysymyksiin

 • Onko työntekijän oma taloudenpito hallinnassa?
 • Onko työntekijä suoriutunut taloudellisista sitoumuksistaan?
 • Onko työntekijällä taloudellisten sitoumusten hoitokykyä?

Tehtävänimikkeestä riippumatta luottotietoselvitys voidaan hankkia mm. seuraavissa tapauksissa

 • Henkilöstä, jonka työtehtäviin liittyy merkittävää (mm. yrityksen koko) päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta taloudellisia sitoumuksia.
 • Henkilöstä, jonka työtehtäviin liittyy itsenäistä harkintavaltaa taloudellisten sitoumusten valmistelussa.
 • Henkilöstä, jonka työtehtäviin liittyy vastuu hankintakokonaisuuksista.
 • Henkilöstä, joka vaikuttaa taloudellisten sopimusten sisältöön ja niiden syntymiseen.
 • Henkilöstä, jonka tehtäviin liittyy mm. luottolaitoksessa taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta.
 • Henkilöstä, jolla on tehtävänsä hoitamiseksi annettu oikeus liike- ja ammattisalaisuuksiin. Edellytyksenä on, että liike- tai ammattisalaisuus on työnantajan tai tämän asiakkaan taloudellisten intressien kannalta oleellinen ja että salaisuuksien suojaamisesta on huolehdittu konkreettisesti. Liikesalaisuuksiksi ei luokitella esimerkiksi alennus- tai hinnoitteluperusteita.
 • Henkilöstä, jonka työtehtävät edellyttävät tietojärjestelmän käyttövaltuutta, jonka avulla on mahdollista siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja.
 • Henkilöstä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet tietojärjestelmään, jonka avulla on mahdollista siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja.
 • Henkilöstä, jonka tehtäviin liittyy merkittävien rahasummien, arvopapereiden tai arvoesineiden käsittely ilman välitöntä valvontaa.
 • Henkilöstä, jonka tehtäviin liittyy arvokuljetusten suorittaminen tai kassanhoitoon liittyvät tehtävät, joissa varat kuljetetaan työpäivän päätteeksi työpaikan ulkopuolelle säilytettäviksi.
 • Henkilöstä, jonka tehtäviin liittyy työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointi.
 • Henkilöstä, joka työskentelee yksityiskodissa valvomattomasti.

Luottotietoja ei ole oikeutta hankkia mm.

 • satunnaista rahankäsittelyä suorittavasta henkilöstä
 • kaupan kassalla työskentelevästä henkilöstä
 • asiakaspalveluun liittyviä maksujen vastaanottavasta henkilöstä.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön