FE - SecMeter

Sisältöön

FE

Yritysturvallisuus > Tiedustelupalvelut > Tanska
FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, DDIS Danish Defence Intelligence Service) on Tanskan ulkomaan ja sotilastiedustelun –yksikkö.

Sen tehtävänä on ylläpitää kansainvälistä tilannekuvaa ja suorittaa Tanskan sotilaalliseen puolustukseen liittyvää uhkien arviointia.

Yksikkö kuuluu puolustusministeriön alaisuuteen. Yksikön toiminnasta vastaa puolustusministeri.

Organisaation henkilöstö koostuu upseereista ja virkamiehistä.

Organisaatio on toiminut puolustusministeriön alaisuudessa nykyisellä nimellään 1.10.1967 lähtien. Sen edeltäjiä olivat Generalstabens Efterretningssektion, joka perustettiin vuonna 1911 ja Marinestabens Efterretningssektion, joka perustettiin vuonna 1920.

FE kerää, analysoi ja jakaa tietoa, jolla on merkitystä Tanskan turvallisuudelle ja sen sotilasyksiköiden turvallisuudelle silloin, kun niitä käytetään kansainvälisissä tehtävissä. Tältä osin tiedustelun keskeinen painopiste on alueilla, joille on sijoitettu tanskalaisia joukkoja ja alueilla, joissa terroristiverkostot uhkaavat Tanskan turvallisuutta ja intressejä.

FE:n vastuulla on myös poliittisten, taloudellisten, tieteellisten ja sotilaallisen tiedon keruu sekä kansainväliseen terrorismiin, ääriliikkeisiin, joukkotuhoaseisiin ja kansainväliseen asekauppaan liittyvä tiedustelu.

Tiedustelu tapahtuu julkisia ja salaisia lähteitä hyödyntävänä HUMINT ja SIGINT tiedusteluna sekä kahden välisenä tiedusteluyhteistyönä. FE julkaisee vuotuisen riskiarvioraportin. Raportista julkaistaan myös laajalle yleisölle suunnattu suppea versio.

FE vakoilee tanskalaisia NSA:n avustamana
Tanskan ulko- ja sotilastiedustelupalvelu FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) harjoitti tietoverkkotiedustelua yhteistyössä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n kanssa. Tietoverkkotiedustelun kohteena oli Tanskan kansalaisia ja yhteisöjä.

Tanskan sotilastiedustelu toimi vakoiluoperaatiossa lakien vastaisesti. Tanskan lakien mukaan FE:n harjoittaman tietoverkkotiedustelun tehtävänä tehtävä on torjua ulkomailta Tanskaan kohdistuvia uhkia. Laiton vakoilutoiminta oli mahdollista, koska FE antoi valvovalle viranomaiselle vääriä tietoja. Vakoilun paljastuttua FE:n johtaja Lars Findsen pidätettiin virantoimituksesta.

Tietoverkkotiedustelu tapahtui NSA:n kehittämän Xkeyscore-vakoiluohjelman avulla. Tietoverkkotiedustelussa NSA kuuntelee mm. tanskalaisia datakeskuksia ja merikaapeleita.

NSA:n oma vakoiluintressi oli Tanskan kautta kulkevan Venäjän ja Saksan internetliikenteen vakoilu ja tanskalaisen sekä ruotsalaisen puolustusteollisuuden vakoilu. Vakoilu kohdistui mm. ruotsalaiseen lentokoneenvalmistaja Saabiin ja tanskalaiseen puolustusyritys Termaan. Näiden lisäksi vakoilun kohteeksi joutuivat Norja, Ranska ja Hollanti. Lähteet: (dr.dk 6.9.2020, 24.9.2020)
Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön