GUGI - SecMeter

Sisältöön

GUGI

Yritysturvallisuus > Tiedustelupalvelut > Venäjä

GUGI "Googie" on Venäjän puolustusministeriön (MO) syvänmeren tutkimuksen päähallinto (Glavnoje Upavlenie Glubokovodsk Issledovannii, Main Directorate of Deep Sea Research) sotilasyksikkö 40056. GUGI:n johtaja on Vladimir Grishechkin. GUGI on perustettu vuonna 1965, jolloin Neuvostoliitto ryhtyi kehittämään edistyksellistä teknologiaa vedenalaisiin operaatioihin.

Venäjällä käytetään sanaa tutkimus tai vedenalainen suunnittelu kiertoilmaisuina vakoilusta. GUGI toimii suoraan Venäjän federaation puolustusministeriön alaisuudessa. Sen tehtävänä oli tarkkailla vihollista ja kerätä tiedustelutietoa.

Erikoissukellusveneiden kuudes erillinen divisioona perustettiin vuonna 1979 Olenyan lahdella. Organisaation päämaja on Pietarissa ja laivastotukikohta Olenya Guba Kuolan niemimaalla. Olenya Guba on ulkopuolisilta suljettu kaupunki ja GUGI-laivaston tukikohta. GUGI:n operatiivinen kyky toimia erityisesti arktisilla alueilla on Venäjälle erittäin merkityksellinen kyvykkyys ja lännelle todellinen uhka.

Venäjän turvallisuusneuvoston apulaisjohtaja Dmitri Medvedev on todennut viestisovellus Telegramissa, että meillä ei ole rajoituksia, ei edes moraalisia, pidättäytyä tuhoamasta merenpohjaa pitkin asetettuja vihollistemme kaapeliyhteyksiä.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана". Lähde: (Dmitri Medvedev telegram 15.6.2023)

Venäjä investoi jatkuvasti kykyihin, joiden avulla se voi tarvittaessa tuhota lännen kriittistä merenalaisesta infrastruktuuria. Tätä kyvykkyyttä on kehitetty ja ylläpidetty jo Neuvostoliiton aikana. Venäjällä on Pohjanmerellä kalastustroolareiksi ja tutkimusaluksiksi naamioituneita vakoilualuksia, joiden tehtävänä on kartoittaa vedenalaisia energiansiirtokaapeleita, putkistoja ja valvontalaitteita niiden tuhoamiseksi. Vakoilualusten operaatioille on tyypillistä, että ne sammuttavat paikantimet ja lähettimet peittääkseen sijaintinsa. Esimerkiksi Admiral Vladimirsky tutkimusaluksen omistaa Expeditionary Oceanographic Ship, mutta kyseessä on venäläinen vakoilualus.
GUGI on erikoistunut mm. sukellusfysiologiaan ja vedenalaisiin sotilaallisiin operaatioihin, kuten sabotointiin ja tiedustelutietojen keräämiseen vedenalaisesta infrastruktuurista. GUGI:n vastuulla on myös Venäjän federaation omien merenalaisten anturiverkostojen ylläpito ja valvonta.

GUGI rakentaa ja ylläpitää ”kääpiösukellusveneillä” (avtonomnoy atomnoy glubokovodnoy stantsii, AGS) mm. merenpohjaan sijoitettua Harmony seurantajärjestelmää. Harmonyn tavoitteena on tarjota Venäjälle reaaliaikaista seurantatietoa pohjoisilla vesillä toimivista Naton sukellusveneistä. Ajantasainen seurantatieto parantaa olennaisesti Venäjän omien strategisten sukellusveneiden selviytymiskykyä kriisitilanteissa.

Suurilla "isäntäaluksilla" kuten esimerkiksi Delta-III ja IV ballististen ohjusyksiköiden modifioiduilla sukellusveneversioilla kuljetetaan pienempiä erikoissukellusveneitä kaukana sijaitseville operaatioalueille huomaamattomasti. AGS-alukset irrotetaan ja kiinnitetään emoalukseen veden alla.

GUGI:n laivastoon liitetty Belgorod on maailman pisin sukellusvene. Belgorod pystyy kuljettamaan ja laukaisemaan 24 metriä pitkän Poseidon-torpedon. Belgorod toimii myös ”isäntäaluksena”, mm. 70 metriä pitkälle Losharik (AS-31) ja 55 metriä pitkälle PALTUS (AS-35 ja AS-21) AGS-aluksille. AGS alukset ovat ydinkäyttöisiä ja sisätiloiltaan ahtaita.

Joillakin AGS-aluksista on mahdollista saavuttaa jopa 6 000 -10 000 metrin syvyydessä sijaitsevia anturiverkostoja, kaasu-, sähkö-, ja tietoliikenneverkostoja sekä vedenalaisia kuuntelu- ja paikannuslaitteita. Vitjaz on eräs uusimmista AGS-aluksista. Se on sukeltanut testeissä 10 000 metrin syvyyteen. Tyypillinen toimintasyvyys suuremmilla "isäntäaluksilla" on kuitenkin noin 400 metriä. AGS-alusten lisäksi GUGI käyttää miehittämättömiä vedenalaisia ROV-laitteita (Remotely Operated Vehicle) mm. AS-37 ja AS-39.

Vedenalaisen kaluston lisäksi GUGI käyttää operatiivisessa toiminnassaan apuna myös kymmeniä pinta-aluksia esimerkiksi Jantar ja Evgeny Gorigledzhan. Jantarin varustukseen kuuluu mm. Rus sukellusrobotti.
Pinta-alukset on rekisteröity kalastus-, kauppa- tai tieteellisiksi aluksiksi, mutta harjoittavat sotilastiedustelua. Näillä aluksilla ei yleensä kyetä vahingoittamaan syvällä vedenalla sijaitsevaa infrastruktuuria, mutta voidaan kartoittaa niiden sijaintia.

Venäjän Harmony seurantajärjestelmä
Venäjän puolustusministeriö käyttää vedenalaista hydroakustista seurantajärjestelmää, joka pystyy tekemään kokonaisia alueita maailman valtameristä "läpinäkyviksi", havaitsemalla kaikki alueella sijaitsevat alukset, sukellusveneet, matalalla lentävät koneet ja helikopterit.

Seurantajärjestelmälle on annettu nimi Harmony.  Seurantajärjestelmä perustuu vedenalaisiin robottijärjestelmiin, jotka ovat merenpohjassa sijaitsevia hydroakustisia asemia (Autonomous Submarine Detection, ASD). ADS asemat välittävät vastaanotetun tiedon komentoasemalle satelliittien kautta. Venäjä on sijoittanut ADS asemia myös Suomenlahdelle esimerkiksi Helsingin edustalle kansainväliselle merialueelle.

Tällä hetkellä Venäjällä on menossa vaihe, jossa hydroakustisia asemia sijoitetaan valtamerten tarkkailemiseksi. Samaan aikaan GUGI aloitti Belushya Guban kaupungissa Harmony seurantajärjestelmän ohjauskeskuksen rakentamisen.

Harmony seurantajärjestelmän on kehittänyt Kometa Special Purpose Space Systems Corporation, joka on osa Almaz-Anteyn ilmailu- ja avaruuspuolustuskonsernia. Työhön osallistuvat myös suunnittelukeskus Malacite ja tutkimussuunnittelu- ja teknologinen akkuinstituutti Istochnik. Malachite kehittää litiumpolymeeriakkuja ja ladattavia akkuja vedenalaisten teknisten laitteiden virtalähteiksi.

Vedenalaisessa hydroakustisessa asemassa käytetään kiinteitä monielementtisiä ja usean metrin mittaisia letkutyyppisiä hydroakustisia luotainantenneja. ADS asemat suorittavat passiivista hydroakustista tiedustelua kuuntelemalla laivojen ja lentokoneiden aiheuttamia ääniä. ADS asema lähettää aktiivisen äänisignaalin, jolla tunnistetaan ja luokitellaan pinta- ja vedenalaiset kohteet.

ADS asemat voivat muodostaa jopa 60 aseman robottiverkoston, joka tarjoaa vedenalaisen ja pinnan tilannekuvan satojen kilometrien alueelta. ADS aseman ohjauslaitteisto käsittelee kaikuluotaimien vastaanottaman informaation. Informaatio välitetään pintaponnahduspoijun avulla viestintäsatelliiteille, jotka välittävät tilannekuvan edelleen komentoasemalle.

ADS asemien virtalähteinä käytetään litiumpolymeeriakkuja, joiden ohjaus- ja valvontajärjestelmä pystyy mukauttamaan sähkönkulutuksen optimaalisesti kunkin ADS aseman vallitsevaan toimintatilaan. Yhden akun nimelliskapasiteetti on 28 Ah ja nimellisjännite 58 - 80 volttia. Virtalähde toimii -10 - +45 asteen lämpötiloissa. Virtalähteenä on käytetty myös radioisotooppista termosähkögeneraattoria (RTG), jonka päävoimalähde on Strontium-90 isotooppi.

Ohjausjärjestelmän kautta voidaan antaa ADS asemalle käsky tuhota kaikki hydroakustiset antennit, laskea ponnahduspoijun ja palata takaisin sukellusveneeseen. ADS asemat ovat uudelleenkäytettäviä. Niitä voidaan korjata, vaihtaa akkuja, testata elektroniikkajärjestelmien sekä aseman mekaanisten komponenttien ja mekanismien toiminta.

Neuvostoajan tekniikka
Neuvostoliitto ratkaisi vesikuuntelun haasteet omaperäisillä ratkaisuilla. Neuvostoliiton aikana otettiin käyttöön useita luotainpoijujärjestelmiä, jotka nauhoittivat vedenalaisia ääniä.

Luotainpoijujärjestelmä ankkuroitiin pystysuoraan meren pohjaan. Passiiviset hydrofonit tallensivat vedenalla ja pinnalla kulkevien alusten äänet.

Tarinan mukaan vinssikoneisto laski yöllä radiolähettimen pintaan ja lähetti äänitallenteet joko maa-asemalle Suursaareen tai Venäjän Itämeren laivaston Leningradin laivastotukikohtaan Kronstadtiin.

Neuvostoajan kuuntelujärjestelmät eivät olleet yhtä kehittyneitä, kuin Venäjän Harmony kuuntelujärjestelmä on tänään. Vedenalaisia kuuntelujärjestelmiä kuitenkin oli ja niitä oli sijoitettu jo tuolloin Helsingin edustalle kuuntelemaan alusten liikkeitä.

Toisin kuin aktiivista kuuntelua, ei passiivista hydroakustista kuuntelua suorittavaa laitteistoa pysty havaitsemaan, eikä paikantamaan. Passiivisen hydroakustisen kuuntelun tavoitteena on havaita pinta-alusten ja sukellusveneiden tuottamia ääniä, kuten mm. potkurin ja moottorin ääniä.

Kokeneet vedenalaisten äänien analysoijat pystyvät tunnistamaan kohtuullisella varmuudella alusten ääniä, mutta nykyisin tunnistus tapahtuu ohjelmallisesti vertailemalla alusten tuottamia yksilöllisiä ääniä (akustisia sormenjälkiä) äänikirjaston tallenteisiin.

Neuvostoliiton luotainpoijujärjestelmiin oli sijoitettu myös polttopanokset, jotka tuhosivat tallenteet ja elektroniikan, jos kuuntelulaite yritettiin purkaa. Ruotsissa luotain onnistuttiin kuitenkin nostamaan ja tutkimaan polttopanoksen laukeamatta.

Suomenlahdelle tyypilliset veden syvyys- ja lämpötilaerot sekä pohjanmuodot aiheuttavat äänen muutoksia, josta aiheutuu suuria haasteita vesikuunteluun. Luotaimen hydrofonit oli kuitenkin mahdollista säätää vesiääniolosuhteiden kannalta parhaimmalle syvyydelle.

Parhaat sukellusveneurat Suomenlahdella kulkevat pohjoisrannikon tuntumassa. Nämä sukellusveneurat muodostivat hyökkäysuhkan Neuvostoliitolle. Ei ollut mikään yllätys, että Neuvostoliiton luotainpoijuja oli sijoitettu myös Helsingin edustan merialueelle.

Erään kerran kalastajan trooli jäi kiinni tällaiseen luotainpoijujärjestelmään. Tapauksesta kirjoitti eräs viikkolehti, jonka pyynnöstä joukko urheilusukeltajia kävi kuvaamassa kohdetta. Urheilusukeltajien saapuessa kuvausmatkalta veneellä rantaan, heitä vastassa oli supon etsivät, jotka veivät filmit mennessään ja varoittivat puhumasta asiasta.

Tällainen supon etsivien omavaltainen ”Pop-Up” salassapitokehotus ei kuitenkaan perustunut lainsäädäntöön, joten tieto asiasta levisi nopeasti. Supon etsivien salassapitokehotuksessa oli tuolloin kyse suomettumisesta eli neuvostoajan ”hys hys” kulttuurista. Tarinan mukaan Suomessa haluttiin varovaisuussyistä pitää Natolta salassa Neuvostoliiton sukellusvenepuolustusjärjestelmän toiminta ja sijainti.

GUGI:n aluksia
 • Syvänmeren kompleksi "White Dew"
 • Merentutkimusalus "Kruzenshtern"
 • Hydrografinen alus "Stor"
 • Hydrografiaalus "Rybachy"
 • Syvänmeren kompleksi "saaristo"
 • Syvänmeren kompleksi "Seliger"
 • Sukellusvene BS-69 pr.611P
 • Sukellusvene BS-891 pr.611P
 • BS-82 pr.611RE
 • AS-13 pr.1910
 • AS-15 pr.1910
 • AS-33 pr.1910
 • Suuri kelluva telakka PD-72 projekti 13560
 • Kelluva telakka PD-78 projekti 19100
 • Kuljetusuiva telakka "Sviyaga" projekti 22570
 • BS-86
 • BS-411 "Orenburg"
 • BS-136 "Orenburg"
 • BS-64
 • BS-139 "Belgorod"
 • AS-23 pr.1851
 • AS-21 pr.18511
 • AS-35 pr.18511
 • AS-31 pr.10831
 • AS-37 "Rus"
 • AS-39 "konsuli"
 • Merentutkimusalus "Yantar" pr.22010 "Kruys"
 • Merentutkimusalus "Almaz" pr.22010 "Kruys"
 • Merentutkimusalus "Akademik Ageev" pr.16450 "Garage-Cruys"
 • OIS "Grigory Gorigledzhan" pr.02670
 • OS "Seliger" pr.11892
 • OS "Ladoga" pr.11892
 • OS "Ilmen" pr.11892
 • Hinaaja "Belukha" pr.16609
 • AUV "Harpsichord-2R-PM"
 • AUV "Harmony-Guide" pr.TR22
 • AUV "Vityaz"

Lyhenteitä
 • ASDS (Advanced SEAL Delivery System) Edistynyt jakelujärjestelmä taistelu-uimareille.
 • AUV (Autonomous Underwater Vehicles) Autonominen vedenalainen ajoneuvo.
 • DDS (Dry Deck Shelter) Ilmatäytteinen merivoimien erikoisjoukkojen rantaan kuljettamiseksi tarkoitettu alus.
 • DRV (Deep Research Vehicle) syvänmeren tutkimusajoneuvo.
 • DSV (Diving Support Vessel) sukellustukialus.
 • DSRV (Deep Submergence RescueVehicle) Syvänmeren upotettava pelastusajoneuvo.
 • DMUV (Dual Mode Underwater Vehicle) Kaksitoiminen vedenalainen ajoneuvo.
 • LDUUV (Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle) Suuri miehittämätön ajoneuvo.
 • MRS (Manned Research Submersible) Miehitetty tutkimussukelluslaite.
 • NSRS (NATO Submarine Rescue System) Pelastusjärjestelmä Pohjois-Atlantin liiton maiden laivaston sukellusveneiden miehistöille.
 • ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) Kauko-ohjattu vapaasti uiva vedenalainen alus.
 • RORV (Remotely Operated Rescue Vehicle) Kauko-ohjattu vapaasti uiva vedenalainen pelastusalus.
 • PRM (Pressurized Rescue Module) Paineistettu pelastusmoduuli.
 • SDV (Swimmer Delivery Vehicle) Uimarien kuljetusajoneuvo.
 • SP (Soucoupe Plongeante) Sukelluslautanen.
 • SRV (Submarine Rescue Vessel) Sukellusveneen pelastusalus.
 • SRDRS (Submarine Rescue Diving Recompression System) Vedenalainen sukeltajille tarkoitettu painekammiojärjestelmä.
 • SSRV (Submarine Support and Rescue Vessel) Skellusveneen tuki- ja pelastusalus.
 • SWCS (Shallow Water Combat Submersible) Matalan veden vedenalainen taisteluajoneuvo.

Auttoiko Suomi Neuvostoliittoa paikantamaan USA:n ydinsukellusveneiden paikannusjärjestelmän
Vuorineuvos Tauno Matomäki paljasti eläkepäivillään, että todellisuudessa Rauma Repolan meriteknologiaa varten vuonna 1983 perustettu Rauma-Repola Oceanics Oy lopetettiin MIR-sukellusalusten toimitusten jälkeen vuonna 1987 CIA:n painostuksesta. Tuolloin julkisuuteen kerrottiin lopettamispäätöksen syyksi tilausten puute.

Rauma-Repola Oceanics Oy oli myynyt 1980-luvun lopulla julkisuudelta salassa MIR-1 ja MIR-2 -sukellusalukset Neuvostoliiton tiedeakatemialle. Sukellusalusten painekammiot valmistettiin erikoiskarkaistusta erikoisnikkeliteräksestä. Molempien sukellusalusten tukialuksena toimi Suomessa Hollming Shipyardin telakalla rakennettu Akademik Mstislav Keldyš. Tutkimusalus on nimetty latvialaisen matemaatikko Mstislav Keldyšin mukaan. Rauman telakalla rakennettiin kaikkiaan yhdeksän eri tavoin varustettua tutkimusalusta.

Kyseessä on vuonna 1981 valmistunut 122,2 metriä pitkä ja 17,8 metriä leveä 6 240 tonnin tieteellinen tutkimusalus, jonka kotisatama on Kaliningrad. Laiva voi saavuttaa 12,5 solmun nopeuden ja kulkea ilman polttoainetäydennystä 20 000 merimailin matkan.

Tutkimusaluksessa on 17 tutkimuslaboratoriota ja 2 miehitettyä MIR-sukellusta, jotka pystyvät saavuttamaan 6000 metrin syvyyden. Alus on varustettu myös autonomisilla vedenalaisilla laitteilla (ROV) ja 15 eri nostomekanismilla. Laivan miehistöön kuuluu 90 henkilöä. MIR-sukellusaluksia käytettiin mm. vuonna 2007 tutkimussukelluksissa Venäjän etsiessä hiilivetyesiintymiä pohjoisnavan alta. Aluksen havaittiin liikkuvan vuonna 2023 mm. Barentsin meren alueella, jonka pohjassa on merenalaista kriittistä infrastruktuuria.

Suomettuminen oli 1980-luvulla edennyt ja juurtunut syvälle suomalaiseen yrityskulttuuriin. Suomessa ja erityisesti Rauma Repolassa ei ymmärretty mihin tarkoituksiin Neuvostoliiton tiedeakatemia tulee käyttämään tutkimussukellusveneitä. Oli täysin mahdollista, että MIR-sukellusaluksia tullaan käyttämään myös GUGI:n operatiivisessa toiminnassa.

Matomäen näkemyksen mukaan Yhdysvallat tuhosi näkymättömillä mutta tehokkailla keinoilla suomalaisen orastavan liiketoiminnan. Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö tiesi hyvin mitä Rauma-Repolassa oli valmisteilla. MIR-sukellusaluksia oli mahdollista käyttää vihamieliseen toimintaan Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvalloissa nähtiin, että kuuteen kilometriin sukeltavat tutkimussukellusveneet vaaransivat konkreettisesti USA:n ydinsukellusveneiden paikannusjärjestelmän ja Rauma-Repola Oceanics Oy:n liiketoiminnan on loputtava.

Matomäki sanoi: "Meille kerrottiin sellaisten yritysten nimiä, jotka eivät olleet noudattaneet amerikkalaisten suosituksia. Ne olivat poikkeuksetta konkurssissa. Meitä vastaan olisi varmuudella käytetty tehokkaita kauppapoliittisia ja muita aseita. Pääsylippua alalle ei ollut lainkaan tarjolla. Meidät ammuttiin lennosta alas". Lähde: (Metallitekniikka 22.10.2003)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön