Terrorismin tilannekuva - SecMeter

Sisältöön

Terrorismin tilannekuva

Yritysturvallisuus > Terrorismi
Viranomaisten tilannekuva- ja analyysitoiminta ylläpitää ajantasaista ja kattavaa turvallisuustilannekuvaa. Sisäministeriö seuraa väkivaltaisen ekstremismin tilanteen kehitystä Suomessa.

Sisäministeriön tilannekatsaus antaa tietoa Suomessa toimivista väkivaltaisista ääriliikkeistä ja muista aatteellisista liikkeistä, joihin liittyy kansainvälisen kokemuksen, toiminnan luonteen tai viranomaisten havaintojen perusteella väkivallan riski.

Sisäministeriön tilannekatsauksen lähteinä ovat mm. supon, KRP:n ja paikallispoliisin tilannekuvatiedot sekä keskeisten asiantuntijoiden tuottamat tiedot.

Supon tilannekuva pohjautuu turvallisuustiedusteluun, Supo käyttää analyysissään myös salaista operatiivista tietoa, jota se hankkii kotimaisilta ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneiltaan.
Terrorismin uhkatasot
Supon uhkatasoarviot

  1. Matala (Low)
  2. Kohonnut (Elevated)
  3. Korkea (High)
  4. Erittäin korkea (Severe)
Kohonnut
2023
Terrorismin uhka on säilynyt edellisvuoden tasolla kaksi eli kohonnut. Todennäköisimmän uhkan muodostavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät. Terrorismia tukeva muu toiminta on Suomessa varainkeruuta ja ideologian levittämistä verkossa.

Radikaali-islamistista terrorismia tuetaan Suomessa välittämällä rahaa henkilöille, jotka kytkeytyvät terroristiseen toimintaan.

Väkivallan uhka aiheutuu äärioikeistolaista terrorismia kannattavista verkkoyhteisöistä, joissa ihannoidaan joukkosurmaajia, kannustetaan iskujen toteuttamiseen ja jaetaan materiaalia iskujen suunnitteluun. Lähde: (supo.fi Kansallisen turvallisuuden katsaus 2023)

2022
Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut
Supo on tunnistanut äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia henkilöitä, jotka muodostavat yksilöinä tai pienryhminä huomionarvoisen terrorismin uhkan Suomessa.

Radikaali-islamistisen terrorismin uhka säilynyt ennallaan
Suojelupoliisi on tunnistanut radikaali-islamistista ideologiaa kannattavia henkilöitä, joilla on halu ja kyky terrori-iskun toteuttamiseen. Uhkan aiheuttavat ensisijaisesti yksittäiset henkilöt ja pienryhmät.

Muun terrorismin uhka on matala
Äärivasemmiston ja Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) muodostama terrorismin uhka Suomessa on matala. Äärivasemmistolainen toiminta keskittyy Suomessa pääasiassa antifasistiseen aktivismiin sekä PKK:n toiminnan tukemiseen. Lähde: Supon vuosikirja 2022

2021
Terrorismin tilannekuva on edellisen vuoden tasolla
Supon laatiman kansallisen turvallisuuskatsauksen mukaan pääasiallisen terrorismin uhkan Suomessa aiheuttavat edelleen äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä ei ole toistaiseksi kasvanut ja on noin 390 henkilöä. Supo pitää terrorismin uhkan edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi (kohonnut). Suomeen on palaamassa ihmisiä Syyrian ja Irakin konfliktialueelta, jonka seurauksena radikaalit verkostot vahvistuvat Suomessa. (Lähde: Supo, kansallisen turvallisuuden katsaus 2021)

2020
"Terrorismin uhka säilyy todennäköisesti lyhyellä aikavälillä neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut". Supo katsoo, että, radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät muodostavat suurimman terrorismin uhkan Suomessa. Supo on tunnistanut äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia ihmisiä. Samaan aikaan on olemassa radikaali-islamilainen terrorismin uhka. Lähteet; (supo.fi tiedote 29.10.2020, supo.fi Kansallisen turvallisuuden katsaus 2020)

"Terrorismin tilannekuva ja toimintakenttä ovat kuitenkin muuttuneet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Erityisesti tämä muutos koskee radikaali-islamistista terrorismia, mutta myös äärioikeistolaista ja äärivasemmistolaista liikehdintää.” Lähde: (supo.fi Terrorismin uhka-arvio 2.4.2020)

2019
Supo pitää Suomeen palaavia Isis-taistelijoita uhkana Suomelle. Syyrian ja Irakin konfliktialueilta Eurooppaan palaavat vierastaistelijat ja heidän perheensä muodostavat erityisen terrorismiuhan verkostojensa, sota-alueilta saatujen kokemusten ja koulutuksen vuoksi ja palatessaan saattaisivat vahvistaa Suomeen jo syntynyttä jihadistista alamaailmaa. Supon mukaan Suomesta on lähtenyt vierastaistelijoiksi yli 80 varmuudella tunnistettua henkilöä. Todellinen määrä on luultavasti suurempi. Lähteet: (aamulehti.fi 22.2.2019, iltalehti.fi 5.7.2019)

Merkittävimmän terrorismiuhkan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta, sekä mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat. Lähde: (supo.fi Kansallisen turvallisuuden katsaus 5.12.2019)

Supon viestintäasiantuntija Minna Passi arvioi Syyriasta al-Holin leiriltä palaavien henkilöiden lisäävän Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa seuraavasti: "Arvioimme, että alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin."

"Alueelta mahdollisesti palaavat lapset tarvitsevat todennäköisesti laaja-alaista tukea vuosien ajan. Jos integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei onnistu, on mahdollista, että myös heistä muodostuu ajan oloon turvallisuusuhkaa." Lähde: (yle.fi 10.12.2019)

2018
Supon vuosikirjan julkistamistilaisuudessa keskiviikkona 22.3.2018 supon päällikkö Antti Pelttari piti terrorismin tilannekuvan tasolla ”Kohonnut”. Terrorismin uhkaa luonnehdittiin korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista.

Suojelupoliisin tietoon on tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita Suomessa.  Propaganda kehottaa iskuihin Suomessa.

Terrori-iskujen uhka länsimaisia intressejä ja turistikohteita vastaan on kohonnut, ja myös suomalaiset voivat joutua länsimaita vastaan suunnattujen iskujen kohteiksi. Lähteet: (supon vuosikirjan julkistamistilaisuus 22.3.2018, supon vuosikirja 2017, sivu 10)

2017
Suojelupoliisi piti ennallaan aiemman uhka-arvionsa. Vaikka terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka on matala, yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka on edelleen kohonnut Suojelupoliisin kesäkuussa 2014 antaman arvion jälkeen. Suomalaiset voivat joutua kohteiksi myös ulkomailla länsimaita vastaan suunnatuissa iskuissa. Lähde: (supo.fi terrorismin uhka-arvio 3.11.2015)

Kesäkuun puolivälissä 14.6.2017 supo nosti terrorismin uhka-arviotaan tasolle 2. Kohonnut. Samlla supo otti käyttöön uuden terrorismin uhka-arvioasteikon ja arviointikriteeristön. Uhka-arvio nousi korkeimmalle tasolle, kuin koskaan aiemmin Suomessa. Lähteet: (supo.fi uutisia terrorismin uhka-arvio 14.6.2017, poliisi.fi tiedotteet 14.06.2017 Poliisihallitus)

2016
Supon terrorismin uhka-arvion mukaan väkivallantekojen uhka on kohonnut entisestään. Suurimman terrorismin uhan muodostavat radikaali-islamistinen terrorismi ja sen tukitoiminnot, kuten al-Qaidan maailmanlaajuinen verkosto sekä sen kanssa kilpaileva, "Islamilaiseksi kalifaatiksi" julistautunut terroristiryhmä ISIL. Lähde: (supo 2015, muutosten vuosi, sivu 20)

Supon päällikkö Antti Pelttarin mukaan tilannekuva on muutoksessa, se on menossa hitaasti huonompaan suuntaan. Lähde: (yle.fi 12.7.2016)

2015
Supon uhka-arvion mukaan Suomeen kohdistuva terroriuhka on kohonnut ja monimuotoistunut vuoden 2014 tasosta. Vaikka terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka on matala, yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka on edelleen kohonnut Suojelupoliisin kesäkuussa 2014 antaman arvion jälkeen. Suomalaiset voivat joutua kohteiksi myös ulkomailla länsimaita vastaan suunnatuissa iskuissa

Iskujen tekijät voivat olla yksittäisiä radikalisoituneita henkilöitä tai pienryhmiä. Tekijät toimivat joko täysin itsenäisesti tai heillä saattaa olla kytköksiä ulkomailla toimiviin väkivaltaisiin verkostoihin. Iskut saatetaan toteuttaa hyvin lyhyellä aikajänteellä. Lähde: (supo, lehdistötiedote 3.11.2015)
Matala
2014
Terroristijärjestöjen muodostama uhka on Suomessa edelleen vähäinen. Suomen ulkopuolella tapahtuva terroriteko, voi kuitenkin nopeasti vaikuttaa tilannekuvaan.

Suomessa yrityksiin ei kohdistu tunnistettua terroriteon uhkaa. On kuitenkin mahdollista, että Suomessa asuva henkilö suunnittelee, tukee tai osallistuu muualla toteutettavaan terroritekoon itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Lähde: (poliisi.fi/supo Terrorismin uhka-arvio)

Supon torstaina 12.6.2014 julkaiseman uuden uhka-arvion mukaan ilman ulkopuolista ohjausta tehtyjen väkivallantekojen uhka on kohonnut. Tilannekuvan muutokseen johti Syyrian konflikti. Syyrian konfliktiin osallistuneita henkilöitä arvioidaan olevan Suomessa 30 - 40, joista noin 20 henkilöä on osallistunut väkivaltaisuuksiin.

2013
Organisoituneen radikaali-islamistisen tai muun terrorismin uhka suoraan Suomea tai sen väestöä kohtaan on kuitenkin edelleen vähäinen. Suomessa oleskelee aiempia vuosia enemmän henkilöitä, joilla on yhteyksiä ulkomaisiin terroristiverkostoihin.

Yksittäisten radikalisoituneiden henkilöiden muodostamaa uhkaa on vaikea torjua. Terrorismiin liittyvät tapahtumat muualla voivat vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen nopeasti ja ennakoimattomalla tavalla.

Kotimaista huolestuttavaa kehityssuuntaa edustaa vuoden 2012 aikana havaittu lisääntynyt vastakkainasettelu äärioikeiston ja antifasististen toimijoiden välillä. Johtajattoman vastarinnan taktiikkaa soveltavat yksittäiset henkilöt tai pienet toimintasolut voivat aiheuttaa Suomessa ääriliikehdintään liittyvän turvallisuusuhan. Lähde: (supon vuosikertomus 2012)

2012
Suomessa terrorismin tilannekuva on muuttumassa. Terrorismi on tullut lähemmäksi Suomea, mutta uhka on pienempi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Riskihenkilöiden määrä on kuitenkin kasvanut.

Terrorismiyhteyksistä epäiltyjen määrä on Suomessa kasvanut takavuosien kymmenistä henkilöistä Vuonna 2011 paljastuneen Suomen ensimmäisen terrorismirikoksen tutkinta on tuonut esiin uusia epäiltyjä ja uusia rikosnimikkeitä. Lähteet: (pohjalainen.fi 5.2.2012, Pohjalainen 5.2.2012 sivu 3, ilkka.fi 5.2.2012)

2011
Suomeen ei kohdistu varsinaista terroriuhkaa, mutta yksilöiden tekoja on vaikea ennakoida, sillä niihin saattaa liittyä myös psyykkisiä tekijöitä. Lähde: (Ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, STETE Eduskunnan kansalaisinfo 9.2.2011)

Terrorismin kansainväliset ja eurooppalaiset trendit eivät toistaiseksi ole näkyvästi ilmenneet Suomessa. Lähde: (Kutsu Suojelupoliisin tiedotustilaisuuteen 3.5.201, supon tiedote 28.4.2011)

2010
Suojelupoliisin terrorismintorjunnan yksikön päällikkö Lasse Anttila totesi seuraavaa: "Suomeen kohdistuva terrorismin uhka oli vähäinen. Supo ei havainnut seikkoja, joiden perusteella olisi pitänyt käynnistää esitutkinta terrorismirikoksesta. Supon mukaan Suomesta ei ole myöskään karkotettu ihmisiä terrorismiepäilyjen takia." Lähde: (HS.fi 19.11.2009)

2009
Suojelupoliisin esitteessä 2008-2010 todettiin seuraavaa: "Suomeen kohdistuvien terroritekojen uhka oli vuonna 2009 vähäinen. Suomessa oleviin yksittäisten valtioiden intresseihin ja Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tapahtumiin kohdistui kuitenkin uhkia. Vaikka kokonaistilanne oli hyvä, viranomaisten oli huomioitava terrorismiin liittyvän toiminnan harjoittaminen myös Suomessa." Lähde: (SUPO60, sivu 11, Yliopistopaino, Helsinki 2009)

2008
Supon päällikkö Ilkka Salmi totesi vuoden 2009 alussa seuraavaa: "Suomessa ei ole viitteitä maahanmuuttajien voimakkaasta radikalisoitumisesta. Jos maahanmuuttajien kotouttaminen epäonnistuu, sillä voi olla vaikutuksia järjestykseen ja turvallisuuteen. Pahimmassa tapauksessa voi ilmetä vakavampaakin toimintaa Suomen alueella." Lähde: (TV1:n Ykkösaamu 17.1.2009)

2007
Supon toimintakertomuksessa vuodelta 2007 todetaan seuraavaa: "Suomessa terrorismin uhka ei ole vuoden 2007 aikana ole merkittävästi kasvanut. Maassamme on kuitenkin sellaisten maiden intressejä, joihin kohdistuu korostunut ääri-islamilainen terroriuhka."

2006
Supon toimintakertomuksessa vuodelta 2006 todetaan seuraavaa: "Päättynyt vuosi oli suojelupoliisin ydintoimintojen eli terrorismin torjunnan, vastavakoilun ja ääriliikeseurannan osalta varsin rauhallinen."

2005
Supon turvallisuuskatsauksessa 7.12.2005 todetaan seuraavaa: "Suomi ja suomalaiset eivät ole terroristijärjestöjen todennäköisiä kohteita, mutta Suomessa on sellaisten maiden edustajia ja tiloja, joita vastaan on tehty terrori-iskuja muualla."

2004
Supon turvallisuuskatsauksessa 7.12.2004 todetaan seuraavaa: "Suomeen ei kohdistu suoranaista terrorin uhkaa, mutta terrorismiin kytkeytyvään värväykseen, rahoitukseen ja muuhun yhteydenpitoon liittyviä väitteitä ja viitteitä on syytä seurata."

2003
Keskusrikospoliisin toimintakertomuksessa vuodelta 2003 todetaan seuraavaa: "Terrorismin rahoituksesta ei viitteitä. Rahanpesun selvittelykeskukselle tehdyissä ilmoituksissa epäilyttävistä liiketoimista ei vuoden 2003 loppuun mennessä ole ollut mainintoja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä epäilyistä."

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön