Maksuaineiston välitys häiriötilanteissa - SecMeter

Sisältöön

Maksuaineiston välitys häiriötilanteissa

Yritysturvallisuus > Riskienhallinta
Maksuaineiston välityksen vanhat standardit korvautuivat uusilla ISO 20022 XML-pohjaisilla SEPA-tilisiirroilla (SEPA, Single Euro Payments Area). Uusien IBAN-tilinumeron sisältävien tilisiirtojen käyttö tuki pakolliseksi 1.1.2013 lähtien.

Siirtymävaiheessa ilmeni toistuvia SEPA-järjestelmään liittyviä yhteensopivuusongelmia. Tämän lisäksi pankkien asiakkaille aiheutui ongelmia myös voimakkaiden myrskyjen (esim. Asta 2010, Lahja 2010, Veera 2010, Sylvi 2010 ja Tapani 2011) aiheuttamista sähkökatkoista, jolloin havaittiin konkreettisesti, ettei nyky-yhteiskunta toimi koivuhaloilla, eikä ilman sähköä.

Eri syistä johtuvien häiriöiden seurauksena toistuvaissuoritusten kuten palkkojen ja eläkkeiden kirjaukset asiakkaide tileille myöhästyivät toistuvasti.

Maksuliikennehäiriöt vaaransivat ajoittain myös yrityksien kassavirtojen suunnitelman mukaisen toteutumisen. Maksuliikenteen häiriöttömyys on yrityksille tärkeätä erityisesti asiakaspalvelun ja taloudenpidon kannalta. Suuret organisaatiot huolestuivat. Esitettiin kysymys, kuinka pitkään Suomi selviytyy ongelmitta, jos koko sähköinen maksuliikenne lamaantuu? Mikä on pankkien vastuu?

Pankin vastuu maksuaineiston välityksestä alkaa siitä hetkestä, kun pankin järjestelmä on hyväksynyt maksuaineiston vastaanotetuksi pankin järjestelmään. Saapumattomasta tai hylätystä maksuaineistosta vastaa asiakasorganisaatio.

Mahdollisia häiriötilanteiden aiheuttajia

  • Tietoliikenne pankin ja asiakasyrityksen välillä ei toimi
  • SEPA-maksujärjestelmässä ilmenee tekninen ongelma
  • Asiakasyrityksen maksuaineiston muodostamisessa ilmenee ongelma
  • Pankki hylkää maksuaineiston esimerkiksi eheysongelman vuoksi
  • Maksuaineiston käsittelyssä ilmenee katevaje

Häiriötilanteiden varalta on pankin asiakasyrityksen huolehdittava maksuliikenteen varajärjestelyistä niin, että laissa mainitut maksuvelvoitteet ja muut kriittiset kassavirrat pankin välillä voidaan hoitaa. Pankin asiakasorganisaatiolla tulee olla toiminnan laajuus ja merkittävyys huomioiden käytössään

  • vähintään kaksi maksuaineiston välittäjäpankkia
  • vähintään kaksi tai useampi tietoliikenneyhteys (eri operaattoreilta hankittuja)
  • varalaitteisto tai kriittiset varakomponentit
  • varavoimalaitteisto (esimerkiksi sähkögeneraattori tai UPS).

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön