Yksityisyyden suoja työpisteessä - SecMeter

Sisältöön

Yksityisyyden suoja työpisteessä

Yritysturvallisuus > Yksityisyyden suoja
Nykyiset kotirauhan piiriä suojaavat rikoslain 24 luvun 3 b §:n säännökset annettiin vasta vuonna 1972. Säännökset laadittiin sen jälkeen, kun korkein oikeus oli todennut rankaisemattomaksi naapuriasunnon kuuntelemisen ja äänien tallentamisen seinän läpi teknisiä erikoislaitteita käyttäen (KKO 1971 II 101).

"Syytetty oli käyttänyt huoneistossaan vahvistinlaitteita kuullakseen naapurinaan asuneen henkilön huoneistosta kantautuneita ääniä, joiden kuuleminen ei muuten ollut mahdollista, sekä tallentanut vahvistimien kautta kuuntelemansa äänet ääninauhalle ja sallinut muiden henkilöiden kuulla noita ääninauhoja. Koska kerrottua menettelyä ei voitu pitää sellaisena menettelynä, josta laissa olisi säädetty rangaistus, syyte kotirauhan rikkomisesta on hylätty."

Luvatonta tunkeutumista koskevalla säännöksellä suojataan sellaisia paikkoja, jotka jäävät kotirauhan ulkopuolelle. Näitä paikkoja ovat esimerkiksi tietyn tyyppiset rakennukset ja huoneistot kuten virastot, liikehuoneistot, tuotantolaitokset, toimistot ja kokoustilat.

Säännös kattaa myös työtilat. Yhteistä näille paikoille on se, että niissä yleensä työskentelee tai oleskelee ihmisiä, joilla on oikeus yksityisyyden suojaan.

Henkilön vakituinen työpiste nauttii salakuuntelun ja salakatselun suojasta. Työhuoneen suljettuna olevat kalusteet nauttivat yksityisyyden suojasta, ellei ole etukäteen sovittu kalusteiden yhteiskäytöstä.

Työnantajalla ei ole oikeutta tutkia ilman asianosaisen henkilön lupaa työhuoneessa suljettuina olevia pöytälaatikoita, kaappeja, laukkuja tai työhuoneessa säilytettävien asusteiden taskuja. Työntekijän omassa käytössä olevan työaseman tutkimisesta on ilmoitettava henkilölle etukäteen.

Asialla on merkitystä esimerkiksi silloin, kun sisäinen tarkastus tekee auditointia "puhtaan pöydän"-periaatteen noudattamisesta tai esimerkiksi taloteknisistä syistä joudutaan työhuoneissa tekemään huoltotoimenpiteitä.

Työhuoneen seinän läpi kantautuvaa puhetta saa kuunnella, ellei käytä äänen vahvistamiseen tai tallentamiseen teknistä erikoislaitetta esimerkiksi vesilasia. Puhujan on aina otettava itse huomioon, että työtiloissa keskustelun äänet kantautuvat kevyiden väliseinien läpi.

Case "Uudenmaan lääninverovirastossa sisäinen tietomurto"
Lehtiartikkelin mukaan verotarkastusyksikön johtaja antoi määräyksen murtautua kolmen verotarkastajan työasemaan. Yksi työasemista oli kiinteälevyasemainen ja kaksi työasemista oli varustettu telakointiasemalla, joissa oli irrotettavat kiintolevyt. Kiintolevyt sisälsivät lähinnä verotarkastuskertomuksia.

Aamulla työhön saapuessaan tarkastajat huomasivat, että kiinteällä levyasemalla varustettu työasema oli valmiiksi auki ja telakointiasemalla olevat koneet eivät käynnistyneet ollenkaan. Paikalle saapunut atk-osaston esimies kertoi monitoreiden olevan rikki.

Tarkastajat eivät uskoneet selitystä, vaan alkoivat selvittää asiaa. Seuraavana päivänä lääninverojohtaja ilmoitti, että koneisiin oli tehty tietomurto verotarkastusyksikön johtajan määräyksestä. Johtaja kertoi, ettei hän tiedä mistään tietokonemurrosta. "En kertoisi, vaikka tietäisin".

Harmaata taloutta tutkivien verotarkastajien tietokoneisiin murtautumalla haluttiin selvittää, oliko turkulaista Nostokonepalvelua ja verohallituksen pääjohtajaa koskevat tiedot vuotaneet tarkastajilta.

Tietosuojavaltuutetun mielestä verohallituksen tapauksessa on kysymys yksityisyyden suojan loukkauksesta. Työnantajalla ei ole oikeutta tarkastaa työasemaa ilman, että työaseman käyttäjälle on ilmoitettu tarkastuksesta etukäteen.

Jupakan taustalla oli verohallinnon pahasti tulehtuneet henkilösuhteet. Tulehtunut tilanne on jakanut henkilöstön kahteen leiriin, verohallituksen pääjohtajaa tukevaan leiriin (kannattaa perinteisiä verotarkastusmenetelmiä) ja harmaan talouden iskuryhmää johtavaa ylitarkastajaa tukevaan leiriin (hyväksyvät yrityksiin kohdistuvat "tiikeri-iskut", kirjoittajan huomautus).

Verotarkastajat jättivät poliisille asiaa koskevan rikosilmoituksen. Lähteet: (Helsingin Sanomat 22.2.1997, TV1, uutislähetys 22.2.1997 klo 20:30, Radio Suomi, uutislähetys 2.3.1997 klo 10:00)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön