Escrow - SecMeter

Sisältöön

Escrow

Yritysturvallisuus > Riskienhallinta
Escrow tarkoittaa turvatalletusta eli sulkutiliä. Sulkutilien avulla pyritään pienentämään kaupallisiin transaktioihin liittyvää petoksen riskiä.

Menettelyssä osapuoli voi tallettaa esimerkiksi maksun tai arvopaperin kolmannen luotetun osapuolen haltuun. Kolmas osapuoli pitää talletusta sulkutilillä niin kauan, kunnes vapautusehdot ovat täyttyneet.

Tämän jälkeen kolmas osapuoli vapauttaa talletuksen sulkutililtä ja siirtää sen toiselle osapuolelle. Sulkutilejä voidaan käyttää mm.

  • kiinteistökaupoissa
  • vuokraustoiminnassa
  • yritysjohdon arvopaperikaupoissa
  • tavarakaupassa.

Escrow-sopimus
Escrow-sopimuksessa on kolme osapuolta:

  • toimittaja
  • escrow-agentti
  • asiakas.

Escrow-sopimuksia voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Escrow-sopimus voidaan tehdä esimerkiksi asiakkaalle räätälöidyn tietokoneohjelman lähdekoodin luovuttamiseksi kolmannen osapuolen (escrow-agentti) haltuun.

Lähdekoodin vapautusehtoina voi olla esimerkiksi konkurssi, käyttötuen lopettaminen, ylläpidon lopettaminen, yrityskauppa tai liiketoiminnan päättyminen, jolloin escrow-agentti luovuttaa ohjelman lähdekoodin ohjelman ostajalle.

Escrow-sopimus voidaan tehdä myös esimerkiksi tekijänoikeuksien osoittamiseksi. Tallettamalla ohjelmakoodi escrow-agentin haltuun, voi osapuoli osoittaa olevansa ohjelmakoodin tekijänoikeuden omistaja tietyllä hetkellä.

Key escrow
Key escrow on salausavaimen vara-avaimen hallintamenettely, jossa kolmas osapuoli luovuttaa vara-avaimen salausavaimen lailliselle haltijalle tietyin ehdoin, esimerkiksi, jos tämä ei pysty käyttämään hallussaan pitämää avainta. Salausavaimen vara-avain voidaan luovuttaa myös toiselle osapuolelle esimerkiksi poliisille tuomioistuimen päätöksellä.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön