Yksityisyyden suoja - SecMeter

Sisältöön

Yksityisyyden suoja

Yritysturvallisuus > Yksityisyyden suoja
Yksityisyyden suoja on yksilön identiteetin ja persoonallisuuden suojaa, johon liittyy keskeisenä tietosuojaperiaatteena oikeus tietää ja määrätä itseä koskevien tietojen käytöstä.

Yksityisyyden suoja on turvattu perustuslain 10§ säännöksin. Henkilötietolaki (523/99) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suoja sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä.

Yksityisyyden suoja
Yksityisyyden suojan keskeiset kysymykset ovat:

 • Mihin yksityisyyden suojaa tarvitaan?
 • Onko yksityisyyden suoja totuuden piilottelua?
 • Pelkäämmekö olla sitä mitä olemme?

Yksityisyyden tarvetta perustellaan ihmisten tahdolla pitää henkilökohtaiset ja arkaluonteiset asiat poissa uteliaiden ulottuvilta. Yksilön henkilökohtaisten ja arkaluonteisten tietojen paljastuminen ulkopuolisille tarjoaa mahdollisuuden vahingoittaa henkilöä ja hänen läheisiään sekä hyötyä hänen heikkouksillaan.

Yksityisyyden suoja rakentuu seuraavista tekijöistä:

 • itsemäärääminen
 • yksityiselämä
 • kirjesalaisuus
 • viestintäsalaisuus
 • pankkisalaisuus
 • kotirauha
 • oikeusturva
 • salassapitovelvollisuus
 • tietosuoja.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön