Arvosäilytys - SecMeter

Sisältöön

Arvosäilytys

Yritysturvallisuus > Toimitilaturvallisuus
Yrityksissä arvo-omaisuutena säilytettävät omaisuuserät ovat tavallisesti raha, muut maksuvälineet, tieto, asiakirjat ja arvopaperit, arvoesineet, avaimet ja lääkkeet sekä taide-esineet.

Arvoesineiden hallinnoinnin ja säilytyksen lähtökohtana on asianmukainen arvo-omaisuuden kirjanpito (valokuvia, luetteloita yms.).

Arvo-omaisuuseriä on säilytettävä ja kuljetettava riskiarvion mukaisella turvallisella tavalla. Mitä suuremmista omaisuusarvoista on kyse, sitä enemmän turvallisuusratkaisuilta on edellytettävä.

Omaisuuserän arvo voi olla sen jälleenhankinta-arvo, mutta esimerkiksi jokin taide- tai museoesine voi olla korvaamattoman arvokas, jossa esineen rahallista arvoa ei voida määritellä. Vakuuttamiskelpoisen omaisuuserän kohdalla on turvallisen säilytystavan ja säilytyspaikan lisäksi harkittava myös omaisuuserän vakuuttamista. Arvo-omaisuuteen voi kohdistua mm. seuraavia riskejä:

 • vahingonteko
 • anastus
 • katoaminen
 • tuhoutuminen
 • arvon aleneminen

Arvo-omaisuuden osalta kolme keskeistä kysymystä

 1. Mitä säilytetään?
 2. Missä säilytetään?
 3. Miten säilytetään?

Arvosäilytyskalusteet
Arvosäilytyskalusteiden murtotestit perustuvat yleisesti hyväksyttyihin yhteiseurooppalaisiin tuotestandardeihin (EN, ENV tai TS) tai Pohjoismaisiin standardeihin.

Yhteiseurooppalaisen kassakaappialan standardin (EN 1143-1) mukaan hyväksytyt kassakaapit, pankkiautomaattikaapit, holvinovet ja holvit on luokiteltu viiteen (I-V) eri murtosuojaluokkaan, joista V-luokka on murtoturvallisin.

Murtosuojaluokka ilmenee kaapissa olevasta tyyppihyväksyntäkilvestä. Kaapit tarjoavat suojan tiettyjä yleisesti tunnettuja murtomenetelmiä vastaan hidastaen sisällön joutumista murtautujan haltuun.


TEHTÄVÄLISTA

 1. Arvioi arvosäilytyskalusteessa säilytettävän omaisuuden vakuutustarve.
 2. Arvioi arvosäilytyskalusteen murtohälytyssuojauksen tarpeellisuus. Suojaus on tarpeellinen, mikäli kalusteessa säilytetään rahaa yön yli tai muuta helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta.
 3. Tarkista, ettei arvosäilytyskalusteen avaimia tai avauskoodeja säilytetä toimitilassa työajan ulkopuolella.
 4. Sijoita arvosäilytyskaluste yleisöltä huomaamattomaan paikkaan.
 5. Tarkista, ettei toimitiloissa säilytetä lavapumppuja tai muita arvosäilytyskalusteen poiskuljetukseen soveltuvia apuvälineitä.
 6. Varmista, että arvosäilytyskaluste on asianmukaisesti kiinnitetty alustaansa poiskuljettamisen tai kääntämisen estämiseksi.

Asiakirjaturvakaapit
Asiakirjakaapilla tarkoitetaan kalustetta, joka on valmistettu esimerkiksi arvopapereiden ja muiden tärkeiden asiakirjojen palo- ja murtovarmaan säilytykseen. Paperiset asiakirjat tuhoutuvat yli 175 asteen lämpötiloissa. Paloluokitukset 60P, 90P tai 120P tarkoittavat, että asiakirjat säilyvät alkuperäisessä kunnossa 60, 90 tai 120 minuuttia.

Avainkaapit
Avainkaappi on tarkoitettu avaimien säilytykseen ja niiden käytön hallinnointiin. Avainkaapissa on useimmiten etähallintamahdollisuus ja mahdollisuus varmistua kuka on tiettyyn aikaan käyttänyt yksittäistä avainta tai kenen hallussa avain on.

Elementtiholvit
Elementtiholvit tulivat Suomessa käyttöön 1980 -luvulla. Elementtiholvi koostu tilaajan antamien mittojen mukaan valmistetuista osista. Elementtiholvi voidaan asentaa vanhaan tai uudisrakennukseen ja myöhemmin purkaa sekä siirtää toiseen rakennukseen. Elementit voidaan varustaa tilaajan toivomilla hälytyslaitteilla ja läpivienneillä. Elementtien seinämäpaksuudet ovat 160 - 230 millimetriä.

Holvi
Holvi on murtosuojattu säilytysyksikkö, jonka kaikki sisäsivut ovat säilytysyksikön suljettuna ollessa paksuudeltaan yli 1000 millimetriä.

Kassakaapit
Kassakaappi on murtosuojattu säilytysyksikkö, jonka sisäsivuista vähintään yksi on säilytysyksikön suljettuna ollessa alle 1000 millimetriä. Suomessa on käytössä kymmeniä tuhansia kassakaappeja. Kaapit ovat sandwich -rakenteisia ja teräslevystä hitsaamalla koottuja.

Kassakaapin yleisin avaustapa on kassakaapin avaaminen omilla avaimilla. Murtautuja voi löytää avaimet helposti esim. työhuoneen kukkapurkista, pöytälaatikosta tai läheisestä peltikaapista. Kassakaapin avaimia tai avauskoodeja on säilytettävä turvallisesti. Tätä turvallisuus-vaatimusta ei saa missään tilanteessa laiminlyödä. On myös muistettava, että kaikki kassakaapit aukeavat riittävän isolla "vasaralla".

Kassakaapit jaetaan kahteen ryhmään
Murtosuojaamattoman kassakaapin rakenne ja valmistusmateriaalit eivät tarjoa todellista murtovastusta. Sen sijaan halvatkin kassakaapit tarjoavat tavanomaista toimistokalustetta paremman turvallisuuden tulipaloja, näpistyksiä ja urkkijoita vastaan.

Lääkekaapit
Lääkekaapit on tarkoitettu lääkkeiden säilytykseen, jakeluun ja niiden käytön hallinnointiin. Työpaikoilla on usein ensiapukaappi, joka ei sisällä lääkkeitä, vaan ainoastaan ensiaputarvikkeita, koska lääkkeiden jakelu (myös särkylääkkeiden) on sallittua ainoastaan terveydenhuollon ammattilasen toimesta. Lääkekaapeissa on useimmiten kortinlukija ja näppäimistö koodien syöttämistä ja ohjelmointia varten. Lääkekaapeissa on myös etähallintamahdollisuus.

Paikalla valetut holvit
Kaikki holvin rakenteet ovat samaa turvatasoa (seinät, katto, lattia ja ovi). Seinä-, katto- ja lattiarakenteet ovat paikalla valettua teräsbetonia. Kuorirakenne on vahvuudeltaan 120 -800 mm betonivalua (laatu K80), joka on vahvistettu raudoittamalla 20 mm teräsverkolla ja -spiraalilla. Kuorirakenteen sisään on yleensä asennettu hälytyslangoitus ja murtoilmaisimia. Vanhojen holvien seinärakenteita on tarvittaessa mahdollista vahvistaa holvin sisäpuolelle asennettavilla erikoisvalmisteisilla elementeillä.

Holvin ovet ovat rakenteeltaan massiivisia sandwich -rakenteisia teräsovia. Oven paino koosta riippuen on yleensä 2000 - 6000 kiloa ja paksuus 400 - 600 mm. Oven salparakenne on suunniteltu lukkiutumaan, mikäli sitä yritetään väkivalloin avata. Oveen voidaan asentaa hälytyslangoitus ja murtoilmaisimet.

Lukitusmekanismeina käytetään avain-, numero- ja sähkölukkoja. Oven massiivisuuden vuoksi toistuvat avaukset ja lukitukset muodostuvat raskaiksi. Tämän vuoksi holvin oviaukkoon asennetaan myös päiväveräjä. Päiväveräjän käytön aikana holvin arvo-omaisuus on haavoittuvimmillaan.

Tietovälinekaapit ja -lokerot
Tietovälinekaapilla tarkoitetaan kalustetta, joka on valmistettu tietovälineiden (magneettimediat) säilytykseen. Tieto-välineet tuhoutuvat jo yli 50 asteen lämpötiloissa. Suojaamattoman tietovälineen tuhoutuminen voi tapahtua jo palon ensimmäisten minuuttien aikana. Paloluokat S60DIS tai S120DIS tarkoittavat, että tietovälineet säilyvät käyttökelpoisena 60 tai 120 minuuttia.

Kassakaappien murtomenetelmiä

Räjäytysmenetelmä
Vanhin käytetty räjähde on dynamiitti. Perinteisessä menetelmässä murtomiehet poraavat reiän lukon numerolevyn yläpuolelle ja työntävät reiästä sisään hansikkaan sormiosan, joka on täytetty dynamiitilla. Panoksen voimasta lukkomekanismi rikkoutuu ja ovi voidaan avata.

Repäisymenetelmä
Kevytrakenteiset kassakaapit ovat erityisen haavoittuvia repäisymenetelmälle. Avaaminen tapahtuu poraamalla reikä oven vasempaan yläkulmaan. Reikään laitetaan levy, johon kiinnitetään pitkä pultti. Pulttiin kohdistetaan voimakas repäisy, jonka jälkeen ovi aukeaa. Repäisymenetelmiin luetaan myös oven vääntäminen.

Lävistysmenetelmä
Yksinkertainen, mutta karkea menetelmä, jolla avataan ainoastaan paloturvakaappeja tai halpoja ns. kassakaappeja. Kaapin ovesta leikataan numerolevy ja rengas pois taltalla tai kulmahiomakoneella. Tämän jälkeen numerolevyn akseli lyödään sisään. Telkän pudotessa alas aukeaa kaapin ovi. Kalliimmat kassakaappimallit on suojattu tämän kaltaisia murtomenetelmiä vastaan.

Tölkinavausmenetelmä
Menetelmässä kassakaappi käännetään ensin ylösalaisin, jonka jälkeen pohjan läpi porataan riittävän suuri reikä. Reiän kautta aloitetaan pohjalevyn auki leikkaaminen esimerkiksi hydraulisella leikkurilla tai suoraan ilman porausta rälläkällä aivan kuten säilykepurkin kansi.

Polttoleikkausmenetelmä
Taitavat murtomiehet tuntevat kassakaappien rakenteen ja voivat käyttää kaapin avaamiseen polttoleikkausta. Happiasetyleeniliekkiä (happipeitsi) käytetään yleensä vain nk. murtosuojatuissa kaapeissa. Pienemmät kaapit kuljetetaan yleensä ensin johonkin turvalliseen paikkaan avausta varten. Suurimmat kaapit avataan paikan päällä.

Happipeitsi on tehty hitsatusta 16 mm teräsputkesta joka on täytetty 25:llä teräslangalla, joiden halkaisija on 2 mm. Teräsputki on liitetty kahvaan, johon johdetaan letkun kautta happea pullosta. Polttoleikkaaminen tapahtuu perinteisesti polttamalla kolme aukkoa ovipeltiin. Aukot leikataan oven sisällä olevien lukitussalpojen kohdalle, jonka jälkeen aukoissa näkyvät lukitussalvat poltetaan poikki.

Murtosuojatut kassakaapit
Murtosuojattu kassakaappi on suunniteltu ja testattu valmistushetkellä voimassaolevan korkealuokkaisen murtosuojausstandardin vaatimusten mukaisesti. Hyväkään kassakaappi ei ole turvallinen silloin, kun murtautujalla on työrauha ja asianmukaiset työvälineet.

Murtosuojaamattomat kassakaapit
Murtosuojaamaton kassakaappi on yleensä suunniteltu ja testattu valmistusmaassaan jonkin murto- ja paloturvallisuusstandardin mukaisesti.

OUTOKUMMUN LUKION KASSAKAAPPI VARASTETTIIN
Varastetussa kassakaapissa säilytettiin koulun asiakirjoja mm. kahden opiskelijan vastauksia venäjän kielen lyhyen oppimäärän yo-kuunteluihin ja pieniä määriä rahaa.

Rehtorin arvion mukaan varas oli tunkeutunut kouluun todennäköisimmin virka-ajan jälkeen 14.2.2018. Kassakaapin katoaminen huomattiin seuraavana aamuna. Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta oli valmistelun asteella, eikä poliisilla ollut tietoa tekijästä. Lähde: (mtv.fi 15.2.2018)

KASSAHOLVIIN MURTAUDUTTIIN PORISSA
Porin teknisen palvelukeskuksen Porinan kassaholvista anastettiin huomattava summa käteistä rahaa. Murto oli tapahtunut 23.-27.12.2016 välisenä aikana, todennäköisesti tapaninpäivänä ennen puolta päivää.

Poliisi tutki tekoa törkeänä varkautena. Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja luoda palveluja kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta. Lähteet: (yle.fi 27.12.2016, mtv.fi 28.12.2016, pori.fi 28.12.2016, poliisi.fi tiedotteet 27.12.2016, 28.1.12.2016)

VARTIJA KARKOITTI MURTOMIEHET
Vartija onnistui keskeyttämään rikollisten puuhat. Lieksan katsastusasemalle murtautuneet miehet tulivat yllätetyiksi heidän kantaessa katsastusaseman kassakaappia autoon. Murtautujat hylkäsivät kassakaapin katsastusaseman pihalle ja pakenivat paikalta autolla ja juosten. Lähteet: (karjalainen.fi 1.10.2012, iltalehti.fi 1.10.2012)

RAUTAKAUPAN KASSAKAAPPI MURRETTIIN AUKI
Etelä-Pohjanmaalla liikkuneet rikolliset murtautuivat torstaina 13.9.2012 aamuyöllä Kuortaneen Keskustiellä sijainneen rautakaupan tiloihin. Murtautujat siirsivät liikkeen kassakaapin ulos ja avasivat sen. Kassakaapista anastettiin yli 2 000 euroa käteistä rahaa. Lähde: (seinäjoensanomat.fi 13.9.2012)

MURTAUTUJAT YRITTIVÄT VARASTAA PANKKIAUTOMAATIN
Murtautujat yrittivät varastaa Mouhijärven Osuuspankin pankkiautomaatin seinän läpi murtautumalla. Pankkiautomaattia oli yritetty irrottaa anastetun ison kaivinkoneen avulla. Murtautumisesta aiheutui pankkikiinteistölle huomattavat vauriot. Murtautuminen keskeytyi ennen poliisin saapumista. Lähde: (Poliisin tiedotteet 31.5.2007)

AUKI POLTTOLEIKKAAMALLA
Perjantaina vastaisena yönä tapahtui murto Kalarannan Vihanneksen toimitilaan, jossa yrityksen kassakaappi oli siirretty toimistosta hallin puolelle. Hallissa kassakaappi oli polttoleikattu auki. Rahaa oli poliisin mukaan viety "kohtuullinen määrä". Lähde: (Vakkamedia, poliisiuutiset, 5.10.2002)

KASSAKAAPISTA ISO SAALIS
Murtautujat onnistuivat saamaan kymmenien tuhansien markkojen rahasaalin Nurmeksen Porokylässä sijaitsevan Jukolan S-Marketin kassakaapista. Murtautujat tunkeutuivat sisään takaovesta. Kassa- ja paloturvakaapin avaus oli suoritettu paikan päällä. Lähde: (Iltalehti 8.11.1999, sivu 13)

VARKAAT VEIVÄT PANKKIAUTOMAATIN SEINÄSTÄ
Varkaat irrottivat seinästä Kiihtelysvaaran kirkonkylän Postipankin pankkiautomaatin. Saalis oli useita kymmeniä tuhansia markkoja. Murto tapahtui aamuyöllä kello kolmen jälkeen. Varkaat "lainasivat" läheisestä liikkeestä pyörä-kuormaajan ja repivät kuormaajalla pankkiautomaattia ympäröivän seinän auki. Koko pankkiautomaatti kuljetettiin perävaunulla Pyhäselkään avattavaksi. Lähteet: (Iltalehti 19.3.1998, Ilta-Sanomat 20.3.1998)

S-MARKETIN KASSAKAAPPI TYHJENNETTIIN AAMUYÖLLÄ
Murtomiehet avasivat ammattimaisesti Viinijärven S-Marketin suurikokoisen kassakaapin. Miehet eliminoivat ensin marketin hälytyslaitteet, jonka jälkeen murtautuivat sisään takaovesta. Useita satoja kiloja painava kassakaappi aukesi kulmahiomakoneella. Merkittävän rahasaaliin lisäksi murtautujat anastivat huomattavan määrän olutta ja savukkeita. Teko havaittiin klo 07.30 henkilökunnan saapuessa työpaikalle. Lähde: (Iltalehti 23.10.1998)

AUTOALAN KESKUSLIITON KASSAKAAPPI YRITETTIIN MURTAA AUKI
Autoalan keskusliittoon murtautuneet henkilöt yrittivät vääntää kassakaapin auki. Murtautujat epäonnistuivat yrityksessään eikä omaisuutta menetetty. Lähde: (Ilta-Sanomat 15.4.1997)

VARKAAT KULJETTIVAT POIS 200 KILOA PAINAVAN KASSAKAAPIN
Varkaat kuljettivat pois Ivalolaisen ravintolan 200 kiloa painavan kassakaapin, jossa oli rahaa noin 30.000 markkaa. Varkaus tapahtui yöllä kello 01:00 - 04:00 välisenä aikana. Kuljetukseen oli ilmeisesti käytetty paketti- tai henkilö-maastoautoa. Lähde: (Ilta-Sanomat 29.10.1997)

MERCANTILE OY:N KASSAKAAPPI VARASTETTIIN
Malmin poliisin kanssa samassa rakennuksessa sijaitsevan Mercantile Oy:n kassakaappi varastettiin viikonvaihteessa. Palkanlaskennan tiloista varastettu kassakaappi oli pienikokoinen ja sijoitettu katseilta piiloon. Kaapissa oli rahaa 20.000 markkaa sekä Esson, Shellin ja Nesteen luottokortteja, joista yhtä oli ehditty käyttää.

Varkaat tulivat sisään rakennuksen pääovesta. Tapa, jolla varkaat pääsivät sisään neljännen kerroksen tiloihin, jäi epäselväksi. Paikalta ei löytynyt murtojälkiä. Ilmeisesti varkaat tunsivat toimitilat hyvin. Lähde: (Helsingin Sanomat 19.2.1997)

Tapaus osoitti, että toimitilojen sijainti poliisin kanssa samassa rakennuksessa ei sellaisenaan takaa riittävää turvallisuutta, eikä ole peruste turvatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle (kirjoittajan huomautus).

RAVINTOLA KAIVOHUONEEN KASSAKAAPPI AVATTIIN POLTTOLEIKKAUSMENETELMÄLLÄ
Murtomiehet tunkeutuivat ravintola Kaivohuoneen tiloihin keittiön ovesta ja polttoleikkasivat kassakaapin auki. Saalis oli noin 20.000 markkaa. Poliisi ei löytänyt keittiön ovesta murtojälkiä. Lähde: (Iltalehti 20.12.1996)

ELANNON MYYMÄLÄT TOISTUVIEN KASSAKAAPPIMURTOJEN KOHTEENA
Kassakaappiliiga iski Elannon Snellmaninkatu 27 sijaitsevaan myymälään. Kopla tunkeutui sisään ulko-oven kautta ja avasi kassakaapin oven vääntämällä. Saalis oli 60.000 markkaa käteistä rahaa. Aiemmin 17.11.1996 kopla iski Elannon Mechelininkadulla sijaitsevaan myymälään. Lähde: (Ilta-Sanomat 3.12.1996)

MURTOVARAS VEI KASSAKAAPISTA KYMMENIÄ TUHANSIA MARKKOJA
Huumeidenkäyttäjä (heroiini) murtautui Helsingissä Ala-Malmintorin liikekeskuksessa toimivan Baquette-nimisen leipomon tiloihin. Murtautuja avasi kassakaapin leipomon työpöydältä löytämällään avaimella saaden haltuunsa noin 50.000 markkaa käteistä rahaa. Leipomon omat laiminlyönnit:

 • Hälytysjärjestelmiä ei kytketty päälle.
 • Kassakaapin avaimet oli jätetty työpöydälle.

Lähde: (Iltalehti 10.12.1996)

MURTOMIEHET TYHJENSIVÄT KAKSI KASSAKAAPPIA
Murtomiehet menivät sisään Rakentajan Starckjohann Oy:n tiloihin Tampereella. Kaksi kassakaappia avattiin rälläkällä (tölkinavausmenetelmä). Saalis oli useita tuhansia markkoja. Betoniseinätkään eivät pidätelleet miehiä.

Kolmas pääkassakaappi oli suojattu murtohälytysjärjestelmällä, joka ajoi "rälläkkämiehet" paikalta. Pääkassakaapin rahat oli suojattu myös väripanoksin. Myöhemmin STV:n vartijoiden saapuessa paikalle oli vain murtojäljet todettavissa.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön