Turvallisuustyön johtaminen - SecMeter

Sisältöön

Turvallisuustyön johtaminen

Yritysturvallisuus > Johtaminen
"Minua teidän ei tarvitse kumartaa eikä pokkuroida, en perusta sellaisesta, mutta kiväärit on pidettävä kunnossa. Koskaan ei tiedä minä hetkenä niitä tarvitaan."

Elokuvavertaus suomalaisesta vähäeleisestä sankaruudesta, jota tarvitaan päivittäin myös työelämän johtamishaasteissa.

Johtaminen on kulttuuri-, tilanne- ja kontekstisidonnaista toimintaa, mutta tarpeettomat tanssiaskeleet on syytä jättää pois.

Lähiesimiehen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia alaistensa työnteon edellytyksistä ja työmotivaatiosta.

Turvallisuustyön johtaminen ei voi perustua ajatteluun tekniikan ylivertaisuudesta.


TEHTÄVÄLISTA

 1. Selvitä, onko organisaatiolla johdon hyväksymä tietoturvapolitiikka?
 2. Selvitä, onko henkilöstölle annettu tietoturvakoulutusta viimeisen vuoden aikana?
 3. Selvitä, onko työntekijät ohjeistettu havaitsemaan uhkia ja ilmoittamaan niistä?

Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että henkilöstö uskaltaa nostaa turvallisuuskysymykset ja huolenaiheet avoimesti käsittelyyn, eikä heitä siitä leimata tai rangaista.

Asioista on uskallettava puhua, olla eri mieltä ja kyseenalaistaa turvattomia toimintatapoja. Työn menettäminen sen johdosta, että nostaa turvallisuusasioita esille on huonoa turvallisuuskulttuuria.

Johto on vastuussa alaistensa motivaatiosta ja myös turvallisuuskulttuurista. Alla on lueteltu eräitä keskeisiä turvallisuuskulttuurin tekijöitä:

 • Johtajat osoittavat päätöksissään ja toimenpiteissään näkyvää tukea turvallisuuskulttuurin muodostamiseksi.
 • Palvelutuotantoon ja laatuun liittyvät päätökset tukevat myös turvallisuuskulttuuria.
 • Lähiesimiehet tukevat ja vahvistavat omilla toimenpiteillään turvallisuuskulttuuria ja asenteita.
 • Päälliköt ja lähiesimiehet seuraavat työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavaa käyttäytymistä.
 • Uhkaa aiheuttavat tekijät poistetaan mahdollisimman nopeasti.
 • Työnjohtajat rohkaisevat turvallisuuteen pyrkiviä työntekijöitään.
 • Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua turvallisuustoiminnan kehittämiseen.
 • Työntekijät ilmoittavat turvallisuutta uhkaavista piilevistä tai näkyvistä ongelmista.

Alla on lueteltu eräitä keskeisiä turvallisuuskulttuurin ylläpitoon liittyviä motivointitekijöitä:

 • Johto kannustaa turvallisiin toimintatapoihin.
 • Johto antaa tunnustusta turvallisuutta edistävästä toiminnasta.
 • Johto miettii keinoja positiivisen palautteen antamiseksi niille ryhmille ja työntekijöille, joiden toiminta edistää turvallisuutta ja turvallisuuskulttuurin kehittymistä.
 • Johto vahvistaa työnjohdon edellytyksiä turvallisen toiminnan aikaansaamiseksi.
 • Lähiesimiehet ovat saaneet kannustamiseen ja turvallisuuden vahvistamiseen liittyvää koulutusta.
 • Lähiesimiehet kannustavat ja antavat tunnustusta turvallisuutta edistävästä toiminnasta.
 • Johto seuraa turvallisuuteen vaikuttavaa toimintaa ja käyttäytymistä.

Alla on lueteltu eräitä keskeisiä huonoon turvallisuuskulttuurin johtavia tekijöitä:

 • aikataulut asetetaan turvallisuuden edelle
 • turvallisuusasioita sivuutetaan
 • työntekijöitä painostetaan, syrjäytetään tai savustetaan
 • henkilöstöjohtaminen on huonoa.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön