Turvallisin palvelukeskus - SecMeter

Sisältöön

Turvallisin palvelukeskus

Yritysturvallisuus > Valmiussuunnittelu
Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista tekemän päätöksen (21.8.2008/539) mukaisesti yhteiskunnan tietoteknisten perusrakenteiden operatiivisen toimivuuden varmistaminen nostettiin keskeiseen asemaan.

Suomen Huoltovarmuusdata Oy perustettiin 21.8.2008 valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Sen tehtävänä on varmistaa keskeisten tietoteknisen perusinfrastruktuurin toiminta erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Keravan palvelinkeskus
Suomen Huoltovarmuusdata Oy hallinnoi Keravalla sijaitsevaa Suomen turvallisimmaksi luonnehdittua palvelinkeskustilaa. Palvelinkeskus on tarkoitettu yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimijoiden tietojärjestelmille. Näitä palveluita ei ole Suomessa markkinoilta saatavissa.

Palvelinkeskukselle oli asetettu korkeat turvallisuusvaatimukset. Kallioluolastoon toteutettu palvelinkeskus on suunniteltu antamaan suojaa mm. räjähdyksiltä, EMP/HPM-pulsseilta, tulvilta, tulipaloilta, kaasupäästöiltä, murroilta, ilkivallalta, varkauksilta, tietoliikenne- ja sähkökatkoilta sekä kyberhyökkäyksiltä. Lähde: (huoltovarmuus.fi)

Kiinteistö Oy Heka perustettiin Keravalle 28.1.2004 (rekisteröity 6.11.2006). Yhtiö omistaa Keravan kaupungin 4. kaupunginosan korttelissa nro 264 tontilla 3 ja korttelissa 216 tontilla 2 sekä puistoalueilla 4-9903-18 ja 404-4-111 sijaitsevat maanpäälliset ja kallioon louhitut rakennelmat. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio oli noin 20 miljoonaa euroa.

Tilat otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2007. Ne koostuvat maanpäälle sijoitetuista rakennuksista ja kallioluolastoista. Kiinteistö Oy Hekan osakekannasta Keravan kaupunki omistaa 58 %. Loput 42 % omistaa Huoltovarmuuskeskuksen kautta Suomen valtio. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön Heikkilänmäen kalliotiloihin sijoittuvaa n.7800 m2 suuruista tilaa.

Tiloista 4285 m2 on varattu osakashallinnassa oleviksi huoneistoiksi. Kolmesta huoneistosta yhden omistaa Suomen Huoltovarmuusdata Oy. Keravan kaupunki omistaa loput kaksi huoneistoa, jotka on kaupunginvaltuuston päätöksillä vuokrattu sisäasianministeriön alaiselle Hätäkeskuslaitokselle.

Valtiolla oli tarve hankkia omistus kiinteistöyhtiö Hekasta, koska toteutettavana oli sisäasianministeriön aluejakojen uudistus ja huoltovarmuuden turvaaminen sekä hätäkeskustoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen valtakunnan osakeskuksittain.

Näiden toimintojen osalta Kerava osoittautui sijainniltaan parhaaksi keskuspaikaksi. Ratkaisu tarjosi myös Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle turvalliset kemiallisella sammutusjärjestelmällä varustetut ja EMP/HPM-suojatut palvelintilat.

Keravan kaupunki tuli mukaan Kiinteistö Oy Hekan osakkaaksi, koska kiinteistöyhtiön tavoitteet sopivat hyvin yhteen Keravan kaupungin tavoitteiden kanssa. Kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena oli saada sijoitettua Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n lisäksi myös muita valtion toimintoja paikkakunnalle.

Kiinteistöyhtiö Hekan tiloissa toimii Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus, Keravan kaupungin johtokeskus ja Suomen Huoltovarmuusdatan palvelinkeskus. Suurin osa tiloista on nykyisin hätäkeskuslaitoksen käytössä, joka hoitaa Helsingin alueen sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan alueen hätäkeskuspäivystyksen.

Lähteet: (Huoltovarmuuskeskus, vuosikertomus 2007, kauppalehti.fi yritykset, kerava.fi konsernijaosto 24.2.2011/10 § Konjaos 11 § ehdotus, kerava.fi Kaupunginhallitus 7.3.2011/71 §, MAO:523/08 Dnro 281/07/JH Antopäivä 12.12.2008)

Maanalaisen luolaston osalta NCC Rakennus Oy toteutti kallion porauksen, pulttauksen, injektoinnin ja ruiskubetonoinnin. Lähde: (rala.fi referenssit). Ilmastoinnin ja lämmön talteenoton toteutti Retermia Oy. Lähde: (refermia.fi referenssit)

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen totesi taloustaito.fi -artikkelissa, että palvelinkeskus kestää kovankin jysäyksen ja että uhka voi olla myös aivan muuta kuin räjähdysaineita. Tällä Kananen tarkoitti erityyppisiä haittaohjelmia. Lähde: (taloustaito.fi 24.2.2010)

Kriittisille tietojärjestelmille rakennettiin uusi laitetila myös Hämeenlinnaan
Valtion omistama Huoltovarmuuskeskus toteutti valtionhallinnon ja huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden tietojärjestelmille uuden palvelintilan Hämeenlinnan eteläosaan Lammaskallioon Katuman asuntoalueen viereen.

Palvelintilan rakentamiseen soveltuva kallioperä löytyi kymppitieltä Turenkiin johtavan liikenneympyrän läheltä. Sijainti oli myös logistisesti hyvällä paikalla. Kallion uumeniin toteutetun palvelintilan ajotunneli sijoitettiin lakkautetun Katuman koulun tontille. Tontille rakennettiin myös käyttäjien tarvitsemat maanpäälliset työtilat autopaikkoineen.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli palvelintilan rakentamista maanantaina 26.9.2011. Palvelintilan ennakoitiin tuovan Hämeenlinnan kaupunkiin lukuisia uusia pysyviä työpaikkoja sekä tukevan alueen yritystoimintaa. Palvelintilan odotettiin lisäävän myös asuntoalueen elinvoimaisuutta, kiinnostavuutta ja turvallisuutta. Lähteet: (hameenlinna.fi tiedotteet uusi työllistävä investointi 23.9.2011, yle.fi 23.9.2011)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön