Puolustusvoimien salassa pidettäviä asiakirjoja löytyi yksityisasunnosta Espoosta - SecMeter

Sisältöön

Puolustusvoimien salassa pidettäviä asiakirjoja löytyi yksityisasunnosta Espoosta

Yritysturvallisuus > Tietoturvallisuus
Supo löysi sattumalta entisen Fennovoiman turvallisuuspäällikön asunnosta 33 tallennusvälinettä mm. muistikortteja, ulkoisia kovalevyjä ja muistitikkuja, jotka sisälsivät tuhansia kopioita Puolustusvoimien salassa pidettävistä asiakirjoista. Entinen Fennovoiman turvallisuuspäällikkö oli toiminut 2010-luvun alussa Puolustusvoimien tilaturvallisuuspäällikkönä Pääesikunnassa.

Tallennusvälineille oli tallennettu myös kymmenkunta STUKin salaista asiakirjaa. STUKin salassa pidettävät asiakirjat liittyivät Fennovoiman Pyhäjoen uuden ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnitteluun mm. siihen, miten ydinvoimalaitoksen turvallisuus pitäisi järjestää.

STUK kertoi kesäkuussa 2019 saaneensa poliisilta tiedon, että sen Fennovoimalle luovuttamien papereiden säilytykseen liittyi epäselvyyksiä. Sen sijaan Puolustusvoimat vaikeni täysin koko asiasta. Valitettavasti tämäkin tapaus osoittaa, ettei salaisimmatkaan asiakirjat ole Puolustusvoimien ja valtion virastojen kontrollissa ja ettei asiakirjaturvallisuus voi perustua oheistukseen ja luottamukseen.
Asiakirjavuoto paljastui sattumalta
Supo pääsi tapauksen jäljille tutkiessaan supon turvallisuusselvitysyksikössä työskennelleen ylietsivän virkarikosepäilyä. Ylietsivän epäiltiin osallistuneen esteellisenä virkatyöhönsä kuuluviin yritysturvallisuustarkastuksiin. Esteellisyyden epäiltiin syntyneen siitä, että ylietsivä toimi samaan aikaan Froan Security -nimisessä turvallisuusalan konsulttiyrityksessä, joka oli myynyt palveluita Fennovoimalle.

Tutkintakokonaisuus sai alkunsa Fennovoiman sisäisessä tarkastuksessa paljastuneesta epäselvyydestä. Fennovoimassa epäiltiin turvallisuuspäällikkönä aiemmin toimineen espoolaismiehen järjestäneen Fennovoimalle palveluita Froan Security -yritykseltä, johon turvallisuuspäälliköllä oli yhteys.

Samaiseen Froan Security -yritykseen liittyi myös suojelupoliisissa työskennellyt ylietsivä, joka oli oman viranhoidon ohella osallistunut myös Fennovoiman turvallisuusselvityksiin. Heräsi esteellisyysepäily, jolloin Fennovoima ilmoitti asiasta supolle.
Supo puolestaan teki ilmoituksen nykyiselle valtakunnansyyttäjän toimistolle, koska kyse oli poliisiin liittyvästä rikosepäilystä. Ilmoituksen perusteella Valtakunnansyyttäjänvirasto käynnisti ylietsivään kohdistuneen esitutkinnan. Jutun tutkinnanjohtajaksi määrättiin kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen.

Helsingin käräjäoikeudelta haettiin tarvittavat pakkokeinoluvat, joita käytettiin mm. entisen Fennovoiman turvallisuuspäällikön kotietsintään Espoossa. Kotietsinnässä löytyi sattumalta Puolustusvoimien ja STUKin salassa pidettävät asiakirjat.
Fennovoiman entinen turvallisuuspäällikkö ja supon entinen ylietsivä olivat vuonna 2012 perustaneet Froan Security -nimisen turvallisuusalan konsulttiyhtiön. Supon nimikirjanotteesta ei ilmennyt, että ylietsivällä olisi ollut sivutoimilupa yhtiöön. Yhtiötä pyöritti päätoimisesti vuodesta 2013 Puolustusvoimista reserviin siirtynyt 4. 6.2021 komentajakapteeniksi ylennetty reservin upseeri.

STUK tiedotti kesäkuussa 2019 saaneensa poliisilta tiedon, että sen Fennovoimalle luovuttamien papereiden säilytykseen liittyi epäselvyyksiä. STUK kertoi pyytäneensä poliisia selvittämään Fennovoiman entisen työntekijän toimintaa. Tapauksen linkittymisestä Puolustusvoimiin ei tiedotteissa puhuttu mitään.

Atomivakoilusta ei viitteitä
Esitutkintaviranomaisten mukaan kyse ei ollut atomivakoilusta. Asiakirja-aineistoa ei jaettu muutamaa sähköpostia lukuun ottamatta. Syyteharkinta tehtiin rikosnimikkeillä, jotka viittasivat vain luvattomaan hallussapitoon. Supon ylietsivä tuomittiin heinäkuussa 2021 sakkorangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Fennovoiman tutkintahaara
Fennovoiman tutkintahaaran osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen. Fennovoiman entinen turvallisuuspäällikkö oli kertonut poliisille, että Fennovoimasta saatu asiakirja-aineisto oli jäänyt hänelle erehdyksessä eikä hän ollut huomannut sitä. Siinä vaiheessa, kun kotietsintä tehtiin, oli hän siirtynyt jo toiseen yritykseen töihin.

Syyttäjä päätti lopulta, ettei syytettä nosteta. Turvallisuuspäällikön asema Fennovoiman turvallisuusasioissa ei ollut sellainen, mitä luottamusaseman väärinkäyttö juridisesti edellyttäisi.

Puolustusvoimien tutkintahaara
Puolustusvoimien tutkintahaaran osalta esitutkinta-aineisto salattiin ja juttu myös käsiteltiin oikeudessa suljetuin ovin. Puolustusvoimien salaisten asiakirjojen osalta syyttäjä nosti syytteen, josta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2023 entisen Fennovoiman turvallisuuspäällikön törkeästä palvelusrikoksesta kahdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen ja menettämään sotilasarvonsa.

Käräjäoikeuden mukaan asiakirjoista sai mm. hyvän kuvan Puolustusvoimien rakenteiden ja turvallisuustekniikan rakentamisesta, tiedon käsittelemisestä ja sen oman henkilöstön toiminnasta. Lähteet: (supo.fi tiedotteet 26.3.2019, is.fi 26.3.2023, iltalehti.fi 26.3.2023, hs.fi 26.3.2023, kaleva.fi 26.3.2023)

Johtopäätös
On mahdollista tehdä johtopäätöksiä Puolustusvoimien asiakirjaturvallisuuden puutteista ja sen heikkouksista. Turvallisuusorganisaation asiakirjaturvallisuus, kuten muukaan turvallisuus ei voi perustua luottamukseen ja lojaalisuuteen, vaikka ne ovatkin keskeisiä yhteistoiminnan edellytyksiä.

Turvallisuusorganisaation asiakirjaturvallisuus ei ole hallinnassa, jos salassa pidettäviä asiakirjoja on mahdollista kopioida omille tallenteille ja kuljettaa ulos työpaikalta kenenkään tietämättä. Puolustusvoimilla on asiakirjatuvallisuudessa selviä puutteita ja avuttomuutta.

Edellä kerrottu tapaus ei ole yksittäistapaus, vaan jäävuoren huippu. Puolustusvoimien upseerit suunnittelevat luonnollisesti omaa jatkouraansa reservissä jo palvelusaikana. Luodaan suhteita ja edellytyksiä jatkaa yritystoiminnassa, joka pohjautuu Puolustusvoimissa hankittuun tietotaitoon. Turvallisuusalan konsultoinnille on kansallista ja kansainvälistä kysyntää.

Puolustusvoimissa on ohjeita ja ohjesääntöjä paljon. Niiden sisältöä ei aina tunneta tai jakseta ottaa päivittäisessä työssä huomioon. Ohjeet ovat toimivia vain tunnollisten ihmisten käsissä. Upseerien turvallisuusbisneksissä voi syntyä houkutus hyödyntää henkilökohtaisen tietotaidon (know-how) lisäksi myös Puolustusvoimista hankittuja luottamuksellisia tietoja, jos joku on niistä valmis maksamaan.

Tietoja vuodetaan joskus ajattelemattomasti myös kahvipöytäkeskusteluissa, kursseilla ja luennoilla. Uskottavuutta lisää aina, jos osaa kertoa kuulijoille muutakin kuin yleisesti tiedossa olevia asioita.

Sinisilmäisyyteen ei ole turvallisuusorganisaatioissa varaa. Ehkäiseviä, ilmaisevia, lieventäviä kontrolleja tulisi Puolustusvoimissa systemaattisesti tehostaa, koska syväkurkuille ja myyrille on tarjolla lukuisia mahdollisuuksia.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön