Hybridivaikuttaminen - SecMeter

Sisältöön

Hybridivaikuttaminen

Yritysturvallisuus > Valmiussuunnittelu
Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan suunnitelmallisia tai improvisoituja epälineaarisia kansallista turvallisuutta vaarantavia toimia. Hybridivaikuttamisessa on kysymys valtiollisten toimijoiden tai niiden peitellysti tukemien henkilöiden, ryhmien ja järjestöjen taholta tapahtuvasta diplomaattisesta, poliittisesta, sotilaallisesta, taloudellisesta tai teknologisesta vaikuttamisesta tavoitteeksi asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

Hybridivaikuttaminen voi tapahtua esimerkiksi hyödyntämällä kohdevaltion hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä heikkouksia, kuten esimerkiksi viranomaisprosessien hitautta, kaksoiskansalaisuutta, kiinteistöjen omistusoikeutta, energiapolitiikkaa, yhteiskunnassa vallitsevia ristiriitoja ja pelkoja, poliittista ilmapiiriä ja kulttuurisia piirteitä. Vaikuttamiskeinoja ovat mm.

 • mielipidevaikuttaminen ja provosointi
 • kansalaisten luottamuksen horjuttaminen
 • vastakkainasettelun lisääminen
 • vastapuolen taloudellisen riippuvuuden lisääminen
 • ongelmien generointi ja kärjistäminen
 • valeuutisointi ja kompromettointi
 • epäjärjestyksen ja levottomuuksien organisointi.
On erittäin huolestuttavaa, että Venäjän kyber- ja hybridioperaatioita ei pystytä Suomessa tunnistamaan ja estämään. Viranomaiset irtisanoutuvat vastuista vetoamalla mm. salassapitoon tai toteamalla, että kyse on puhtaasti yritysten välisistä taloudellisista asioista, joilla ei ole poliitttisia kytkentöjä. Totuutta ei uskalleta katsoa silmiin. Katteeton hypetys hyvästä varautumisen tasosta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka yleisesti tiedetään, että vakavia puutteita on yhteiskunnan eri sektoreilla. Varautumisen puutteet ovat johtaneet tilanteisiin, joka ovat altistaneet Suomen vastapuolen vaikuttamiselle. Vastapuoli on mm. onnistunut palkkaamaan suomalaisia poliitikkoja edistämään vastapuolen etuja edistäviä Suomelle vahingollisia hankkeita.

Venäjä ja Kiina jyrsivät Suomea sisältä
Venäjä pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan suomalaisiin poliittisiin ja liike-elämän toimijoihin palkkaamalla auringonlaskun poliitikoista ja virkamiehistä Venäjän sanansaattajia mm. lobbaamaan strategisia energiahankkeita, jotka lisäävät Suomen ja EU:n riippuvuutta Venäjästä.

Kiinalla on vastaavat tavoitteet, mutta lähestymistapa on hieman toisenlainen. Investoinnit lisäävät aina vaikutusvaltaa. Kiina kasvattaa maailmanlaajuista vaikutusvaltaa polkemalla työn, kulutustavaroiden ja teollisuustuotteiden hintoja, rahoittaa valtioita ja tekee kansainvälisiä suurinvestointeja infrastruktuuriin mm. tietoliikennesektorille.  Näihin vaikuttamisoperaatioihin se etsii yhteistyökumppaneita ja kontakteja eri maista.

Vaikuttamisyritysten kohteena eivät ole yksinomaan auringonlaskun poliitikot ja virkamiehet, vaan myös eduskunnassa istuvat kansanedustajat. Erityisesti SDP:n, Keskustan, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten joukossa on toimijoita, jotka ovat kannanotoillaan tukeneet Venäjän ja Kiinan vaikuttamispyrkimyksiä. Suomen valtiojohto elää tummat lasit silmillä, eikä halua nähdä asetelmassa minkäänlaisia vaikuttamispyrkimyksiä.

AirBridgeCargo-lentoyhtiön poikkeuksellinen reittisuunnitelma yllätti puolustusvoimat ja oli sille erittäin kiusallinen
AirBridgeCargo-lentoyhtiön Boeing 747-8F koneen aikataulun mukainen lento RU675 Moskovasta Saksan Leipzigiin tapahtui täysin poikkeuksellisen lentoreitin kautta. Lento lennettiin Eurocontrolin koordinoiman ennalta hyväksytyn lentosuunnitelman mukaisesti. Tapaus paljasti vastapuolelle siviili-ilmailun lentosuunnitelmien kontrollipuutteet.

Normaali käytäntö on, että siviilikoneet lentävät suorinta reittiä kohteeseen. Lauantaina 15.1.2022 tehty lento oli täysin normaalista poikkeava suuntautuen ensin Venäjän ilmatilassa pohjoiseen Vienanmerelle, jossa kone kääntyi kohti Suomen ilmatilaa ja lensi Suomen poikki kohti Saksaa. Lentoreitille sattui mm. Suomen sotilastiedustelukeskus Tikkakoskella ja ilmavoimien tukikohtia. Täysin poikkeuksellinen lentosuunnitelma meni viranomaisilta läpi kuin tyhjää vaan. On selvää, että siviilikoneiden lentosuunnitelmien kontrollissa on vakavia puutteita.

Ei jäänyt mitään epäselvyyttä siitä, etteikö lentoreitti olisi ollut ennalta yksityiskohtaisesti suunniteltu. Kone suuntasi Moskovasta suoraan pohjoiseen. Mitään yllättäviä muutoksia ei reitin suhteen tapahtunut. Koneisiin ei tankata vahingossa ylimääräistä polttoainetta, joka pitäisi lentämällä kuluttaa. Tarvittava polttoainemäärä lasketaan ja tarkistetaan aina ennen lentoa tankkauksen yhteydessä. Mahdollinen ylimääräinen kerosiini pumpataan lennossa ulos taivaalle, jossa se haihtuu saman tien.

AirBridgeCargo-lentoyhtiö ei suostunut kertomaan syytä poikkeukselliselle lentoreitin valinnalle. Se, että yhtiö kieltäytyy kertomasta syytä näin poikkeuksellisen lentoreitin valintaan herättää perusteltuja epäilyjä, joita Venäjä ei tietoisesti halua hälventää. Venäjälle lennon onnistuminen toi ainakin hybridisodankäynnin operaatiovoiton ja mahdollisesti muutakin tietoa yllättämällä Tikkakosken "housut kintussa”. Lähteet: (yle.fi 17.1.2022, 19.1.2022, is.fi 18.1.2022, iltalehti.fi 18.1.2022)

Miten KGB:n onnistui valita Urho Kekkonen Suomen presidentiksi
Informaatiovaikuttamisella on Suomessa pitkä perinne ja menestyksellinen historia. Urho Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi valitsijamiesvaalissa 15.2.1956. Sosiaalidemokraattien Fagerholm hävisi vaalin kolmannen kierroksen vain yhdellä äänellä (151-149).

Moskovassa kannatettiin Paasikiveä Suomen presidentiksi vielä 5 päivää ennen vaaleja, mutta KGB:n sähke Helsingistä Moskovaan käänsi Neuvostoliiton tuen Urho Kekkoselle.

SKDL toimi Hertta Kuusisen johdolla KGB:n käsikassarana ja pudotti Paasikiven ulos vaalin ensimmäisellä kierroksella ja varmisti Kekkosen valinnan presidentiksi vaalin kolmannella kierroksella.

Suomeen perustettiin Euroopan hybridiosaamiskeskus
Euroopan hybridiosaamiskeskus aloitti toimintansa Suomessa. Hybridiosaamiskeskuksen työ alkoi keväällä 2017 ja virallisesti vuoden 2018 alusta. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin tiistaina 11.4.2017. Hybridiosaamiskeskuksen väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin Matti Saarelainen. Toiminnan pääpaino on tutkimuksella, analyyseilla, harjoitusten järjestämisellä ja koulutuksella. Arvioitu vuotuinen budjetti oli kaksi miljoonaa euroa. Isäntämaana Suomi kattoi tästä merkittävän osan.

Useat merkittävät maat tukivat hybridiosaamiskeskuksen perustamista Suomeen. Hybridiosaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa toiminnassa mukana olevien maiden varautumista ja puolustusta hybridiuhkia vastaan. Keskuksen perustajajäseninä olivat Suomen lisäksi Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia, Latvia, Liettua, Espanja, Ruotsi ja Puola.

Venäjä avasi Suomessa strategisen tutkimuksen instituutin edustuston (RISI, Russian Institute of Strategic Research)
Venäjän presidentinhallinnon alaisuudessa toimivan Venäjän strategisen tutkimuksen instituutti (RISI) perustettiin helmikuussa 1992. Laitoksen johtajana toimi 2009 - 2017 kenraaliluutnantti Leonid Petrovitš Rešetnikov. Rešetnikov työskenteli ennen nimitystään SVR:n palveluksessa 33 vuotta. Tuolloin Rešetnikov vastasi analyysiosastosta, jossa käsiteltiin salaisia tiedustelutietoja. Rešetnikovin jäätyä eläkkeelle nimitettiin laitoksen johtajaksi tammikuusta 2017 alkaen Mihail Fradkov, joka puolestaan oli tätä ennen johtanut ulkomaantiedustelua liki kymmenen vuotta. Laitoksessa työskentelee 200 analyytikkoa. Laitoksen ensisijaisia tehtäviä on

 • määritellä Venäjän kansallisen turvallisuuden prioriteettiongelmat ja analysoida niitä
 • tieteellisen tutkimuksen saattaminen käytännön suositusten tasolle
 • erilaisten mielipiteidenvaihdon järjestäminen ajankohtaisista ulkopoliittisista ongelmista sekä Venäjän federaation kansallisen turvallisuuden tietyistä näkökohdista valtion poliitikkojen, eri ministeriöiden ja tutkijoiden asiantuntijoiden välillä.

RISIn Helsingin edustusto (SVR:n sivukonttori) avattiin huhtikuussa 2013 Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa. Aiemmin rakennuksessa toiminut Neuvostoliiton kulttuurikeskus tunnettiin KGB:n HUMINT-vakoilukeskuksena.

RISIn Helsingin edustuston johtajana aloitti talvisodan tutkijana tunnettu pietarilainen professori Vladimir Baryšnikov. Laitos on osa Venäjän lähetystöä ja diplomaattiedustustoa. Laitos on järjestänyt mm konferenssin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tilaisuuden tarkoituksena oli jakaa suomalaisille poliittisille päättäjille oikeaa tietoa kansainvälisistä kysymyksistä.

RISIn virallisia strategisia tutkimusteemoja ovat mm. Euroopan unionin taloudellinen tilanne, arktiset alueet, puolueettomuuspolitiikka ja lähentyminen Natoon sekä Suomen ja Venäjän suhteet. Kaikki edellä mainitut teemat ovat perinteisiä Venäjän poliittisen vakoilun teemoja, joiden poliittiseen mielipiteeseen ja päätöksentekoon Venäjä haluaa Suomessa vaikuttaa.

Seitsemän amerikkalaista viranomaista vahvisti uutistoimisto Reutersille, että RISI oli laatinut suunnitelman Yhdysvaltojen presidentinvaalien kääntämiseksi Donald Trumpin eduksi. Suunnitelman keskeisenä johtoajatuksena oli äänestäjien luottamuksen horjuttaminen Yhdysvaltojen vaalijärjestelmää kohtaan.

Lähteiden mukaan RISI laati kaksi salaista asiakirjaa, joissa esiteltiin suunnitelma Yhdysvaltojen vaaleihin puuttumiseksi. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset saivat asiakirjat haluunsa vaalien jälkeen.

Ensimmäisessä asiakirjassa oli kuvattu Venäjän strategia Yhdysvaltojen presidentin vaaliin vaikuttamiseksi. RISI suositteli, että Kreml käynnistäisi propagandakampanjan pehmeämmän poliittisen linjan suosimisesta Venäjää kohtaan sosiaalisessa mediassa ja valtion hallitsemissa, kansainvälisesti toimivissa viestimissä.

Toisessa asiakirjassa varoitettiin Hillary Clintonin vaalivoitosta ja että Trumpia tukevan kampanjan sijaan Venäjän tulisi vahvistaa mielikuvia vaalivilpistä, joka horjuttaisi luottamusta Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän toimivuuteen ja horjuttaisi Hillary Clintonin mainetta. Lähde: (reuters.com 20.4.2017)

Venäjä kasvatti ”trolliarmeijaansa”
Venäjän hallituksen verkkopropagandaan keskittynyt yhtiö muutti lokakuussa 2017 uuteen Lahta 2 -liikekeskukseen. Trollitehtaan vanhat noin 4 0000 neliömetrin suuruiset toimitilat sijaitsivat Pietarissa Savuškininkadulla.

Lahta 2 -liikekeskus sijaitsee Pietarissa Optikovinkadulla lähellä Staraja Derevnjan metroasemaa, jossa nykyaikaista toimitilaa on noin 12 000 neliömetriä. Trollitehtaassa on noin 800 työntekijää. Heidän tehtävänä on levittää verkossa Venäjän hallitusta tukevia mielipiteitä ja kompromettoida hallituksen arvostelijoita. Lähteet: (dp.ru 29.12.2017, rbc.ru 30.12.2017)

Psykologinen terrori
Kansallisen turvallisuuden varmistamisen sekä olemassa olevan sosiaalisen, poliittisen järjestyksen ylläpidon on katsottu oikeuttavan valtiolle vihamielisten yksittäisten henkilöiden ja ryhmien psykologiseen painostamiseen myös naapurivaltioissa.

Zersetzung on taktiikka, joka perustuu psykologiseen terroriin. Taktiikan kehittäjänä pidetään Venäjän Bolševikkeja, josta se siirtyi myöhemmin Itä-Euroopan kommunistihallintojen salaisten poliisien kuten mm. Stasin käyttöön. Psykologisen terrorin keinoja ovat mm.

 • ahdistelu
 • kiusaaminen
 • häirintä
 • vainoaminen
 • pelottelu
 • uhkailu.

Stasi ryhtyi käyttämään menetelmää 1970-luvun puolivälin tienoilla. Stasilla oli tarve pidätyksiä ja kidutuksia hienovaraisemmalle menetelmälle, jota se kutsui nimellä Zersetzung.

Operaation alkuvaiheessa kohdehenkilöä saatettiin varoittaa esimerkiksi murtautumalla henkilön kotiin ja jättää sinne jokin vieras symbolinen esine. Tavoitteena oli aikaansaada kohdehenkilössä ja hänen lähipiirissään korkea stressitaso, jonka seurauksena kohde päättäisi luopua epätoivottavaksi koetusta operatiivisesta toiminnasta.

Ellei varoitus tuottanut tulosta otettiin käyttöön kovempia ja jatkuvampia psykologisen terrorin keinoja. Psykologisen terrorin vaikutukset ulottuivat myös kohdehenkilön lähipiiriin, jolloin tilanne saattoi johtaa työpaikan menetykseen, perheen eripuraan ja hajoamiseen.

Nykyisin Zersetzung taktiikka on osa vieraan valtion hybridivaikuttamista, jolla yritetään vaikuttaa vieraan valtion politiikkaa ja hallintoa kritisoiviin henkilöihin, järjestelmän vastustajiin sekä väärinkäytöksiä paljastaviin henkilöihin, kuten esimerkiksi toimittajiin, poliitikoihin, ihmisoikeusaktivisteihin, toisinajattelijoihin ja tietovuotajiin.

Cointelpro oli FBI:n vastaava operatiivinen vastavakoilutaktiikka, jonka tarkoituksena oli kohdehenkilön uhkailu, häirintä, maineen ja ihmissuhteiden tuhoaminen sekä aiheuttaa kohdehenkilölle pelkoa ja häpeää. Vastaavia menettelyitä käytetään edelleen Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa kohdehenkilöiden ja -ryhmien uhkailuun, häirintään ja häpäisemiseen. Vastavakoilutaktiikan isä oli FBI:n johtajana vuosina 1924-1972 toiminut J. Edgar Hoover.

Psykologisen terrorin keinoihin ovat turvautuneet Suomessa mm. vieraan valtion turvallisuuspalvelut, turvallisuuspalvelujen bulvaanit tai vieraan valtion kansalliset sympatisoijat. Julkisissa lähteissä ja asiakirjoissa mainittuja organisaatioita ovat mm.

 • Itä-Saksan turvallisuusministeriö Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
 • SNTL:n valtion turvallisuuskomitea KGB SSSR (Komitet Gosudarstvennoi Bezopastnosti SSSR)
 • Venäjän federatiivinen turvallisuuspalvelu FSB (Federalnaja Sluzba Besopasnosti)
 • Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI
 • Britannian MI5 ja SIS
 • Kanadan tiedustelupalvelu CSIS (Canadian Security Intelligence Service)

Kiinteistösijoitukset ovat osa hybridivaikuttamista
Vuonna 2011 venäläiset sijoittajat tekivät Suomessa yli 500 maakauppaa. Kansalaiset huolestuivat viranomaisten ja poliitikkojen hitaudesta reagoida näihin epäselviin ja kyseenalaisiin maakauppoihin. Saarijärveltä kotoisin oleva asiasta huolestunut henkilö oli tutkinut Venäjän tekemiä maakauppoja. Hänen laskujen mukaan venäläisten ostamia suuria kohteita oli ainakin 80.

Suomen turvallisuudelle keskeisiä strategisia alueita ovat mm. vedenottamot ja niiden suoja-alueet, tietoliikenneverkon komponenttien sijaintipaikat, lentokentät ja maanpuolustukseen liittyvät alueet. Kansalaisia huolestutti erityisesti se, että milloin ja missä tilanteessa näille alueille ilmaantuu ulkomaalaisia maastopukuisia tunnuksettomia "metsästäjiä ja kalastajia".

Pian ilmeni, ettei Maanmittauslaitos tunne tarkasti venäläisessä omistuksessa olevan maa-alan määrää, mutta se arvioi vuonna 2011 venäläisten omistavan maata Suomessa suurin piirtein 5 000-10 000 hehtaaria. Venäläisten maakauppoihin Suomessa liittyi pimennossa olevia omistusintressejä. Mutkikkaiden järjestelyiden taakse kytkeytyi myös nimiä, joita oli maailmalla yhdistetty massiivisiin rahanpesuepäilyihin. Järjestelyiden takana on mm. Venäjän presidentin neuvonantaja ja rahanpesusta epäilty IPOC-rahasto. Lähteet: (mtv3.fi 14.10.2009, 22.10.2009, 19.11.2009)

Saarijärven Kolkanlahdessa teräsvarastoa pitävä venäläinen liikemies kieltäytyi kertomasta MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa liiketoimiensa luonteesta tai asiakkaistaan. Liikemiehen mukaan Saarijärven kaupungilta ostetulle kolmen hehtaarin tontille rakennettu halli on maksanut runsaat 800 000 euroa. Suuria lisäkustannuksia on koitunut mittavista maatöistä. Alueelta on vaihdettu maat jopa viiden metrin syvyydeltä.

Lähteiden mukaan suojelupoliisi ryhtyi selvittämään venäläisten maakauppoihin järjestelmällisyyttä. Supo ei tuolloin kiistänyt eikä myöntänyt asiaa. Saaristosta ja mantereelta hankitut kiinteistöt ovat olleet pääosin rakentamattomia maa-alueita ja autio- tai rappiotiloja. Joillekin kiinteistöille on rakennettu varastorakennuksia tai laiturirakennelmia, joiden olemassaololle ei ole keksitty järjellisiä käyttötarkoituksia.

Venäläiset liikemiehet ovat ostaneet suunnitelmallisesti maata myös strategisten alueiden läheisyydestä. Ostajilla on täytynyt olla kaupoille merkittävä intressi, joka on ilmennyt poikkeuksellisen suurena ostohalukkuutena. Venäläiset olivat kiinnostuneita mm. Ruotsinpyhtäällä sijaitsevasta kymmenen hehtaarin maa-alueesta, joka sijaitsee tärkeän tutka-aseman vieressä.

Venäläisten mielenkiinnon kohteena oli myös Suomen sähkönsiirron kantaverkko, josta valtio hankki enemmistöosuuden vuonna 2011. Venäläisten hankkimilla maa-alueilla on myös rakennuksia, joiden todellinen käyttötarkoitus on jäänyt selvittämättä. Venäläiset ovat ostaneet kiinteistöjä mm.

 • varuskuntien ja harjoitusalueiden,
 • rannikkopuolustuksen johtokeskuksen,
 • merivoimien keskeisten tutka-asemien,
 • entisen ilmavoimien koelentokeskuksen (Jämsä),
 • Viestikoekeskuksen (Luonetjärvi),
 • Lentosotakoulun,
 • ilmavoimien esikunnan ja
 • erään tutka-aseman läheisyydestä sekä
 • Suomesta Itämerelle liikennöivien laivojen pääväylän varrelta.

Ovatko maakaupat pelkkää sattumaa vai tietoisesti johdettua strategiaa? Asiantuntijat eivät pidä sattumana, että venäläiset liikemiehet ovat hankkineet kymmeniä maa-alueita maanpuolustuksen kannalta keskeisiltä paikoilta. Kansalaisten huoleen vastasi silloinen puolustusministeri Jyri Häkämies todeten, etteivät venäläisten Suomessa tekemät maakaupat aiheuta Suomelle turvallisuusuhkaa. Häkämiehen mukaan puolustushallinto tietää kaikki maakaupat, ostajat ja myyjät. Lähde: (mtv3.fi 2.6.2009)

Lähes samaan hengenvetoon supon silloinen viestintäpäällikkö totesi, että supo oli seurannut asiaa jo "kymmeniä vuosia", eikä ole asiasta kovin huolissaan. Puolustusvoimien viestintäjohtaja Ossi Kervinen totesi hs.fi artikkelissa seuraavaa: "Tätä asiaa toki seurataan tarkasti koko ajan, ei ainoastaan oikeusministeriössä vaan myös puolustusministeriössä ja sisäasiainhallinnossa".

Oikeusministeri Tuija Brax vastasi kansanedustajien esittämään huoleen seuraavasti: "Kriittiset yhteydet ovat suojattuja, eikä tunkeutuminen puolustusvoimien verkkoon linkkimaston kautta olisi käytännössä mahdollista." Lähde: (hs.fi 30.4.2010 "Pääesikunta: Venäläisten maakaupat eivät ole kansallinen turvallisuusuhka")

Poliitikot ja virkamiehet näyttivät olevan asiassa kovin tietämättömiä, haluttomia, sinisilmäisiä ja hidasliikkeisiä. Ilmeisesti pelättiin Venäjän reaktioita, jos asiaan puututaan. Viranomaisten lausunnoista huolimatta kansalaisilla oli aihetta huoleen. Todellisuudessa tilanne ei ollut viranomaisten hallinnassa ja Venäjä oli tästä hyvin selvillä. Ulkomaisten yhtiöiden maaomistuksen selvittäminen on Suomessa edelleenkin hankalaa tai pikemminkin mahdotonta. Tietoa todellisista omistajista ei ole pääsääntöisesti saatavissa. Tarkat tiedot maakauppojen määrästä tai laajuudesta myös puuttuvat, koska Suomessa ei ole käytössä maakauppojen seurantajärjestelmää.

Vuodesta 2007 asiaa ajanut kansanedustaja Suna Kymäläisen lakialoite venäläisten maa- ja kiinteistökauppojen rajoittamisesta Suomessa kaatui lakivaliokunnan äänestyksessä lokakuussa 2014. Kymäläinen totesi tiedotteessaan, että nopeaa ratkaisua asiaan ei ole. Vihdoin puolustusministeri Carl Haglund totesi yle.fi uutisartikkelissa 2.3.2015 sen mitä oli vuosia odotettu, ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin on voitava puuttua.

"Valtion on voitava tarvittaessa puuttua ulkomaalaisten tekemiin kiinteistökauppoihin Suomessa." Haglundin mielestä on syytä selvittää, miten lainsäädäntöä voidaan tältä osin muuttaa. Kansanedustaja Ilkka Kanerva oli samaa mieltä Haglundin kanssa. Valtion on tarvittaessa kyettävä puuttumaan ulkomaalaisten Suomessa tekemiin kiinteistökauppoihin. Kanerva piti asiaa poikkeuksellisen merkittävänä. Lähde: (yle.fi 2.3.2015, iltalehti.fi 2.3.2015)

Lopulta vuonna 2015 Ukrainan sota sai suomalaiset eturivin poliitikot heräämään maakauppojen aiheuttamaan uhkakuvaan. Havahduttiin tosiasiaan, että osa maakaupoista on tarkkaan suunniteltu ja liittyy todennäköisesti vastapuolen hybridivaikuttamisen strategiaan. Myöhemmin viranomaisten suhtautuminen kuitenkin vähitellen muuttui. Kansalaisten taholta tapahtunut "herätysliike" ei ollut turhaa. Sisäministeriön poliisiosasto totesi nyt lausunnossaan seuraavaa:

”Suomessa on havaittavissa sekä ilmiöitä, joissa voi olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen, että suoranaisesta vaikuttamisesta. Toimenpiteitä, joissa saattaa olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen kriisitilanteessa, havaitaan jatkuvasti. Tällaisesta voi olla kyse maakaupoissa, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa. Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voisi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa.” Lähde: (VNS 6/2016 vp, Sisäministeriön poliisiosaston lausunto hallintovaliokunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta) Kansallisen turvallisuuden näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää, että luvanvaraisuus ulotettaisiin kiinteistökauppojen lisäksi myös asunto-osakeyhtiöihin ja vuokra-asuntoihin.

Mihin salaisilla kiinteistökaupoilla voidaan pyrkiä?
Lähtökohtana voidaan pitää, että laillisesti toimivilla henkilöillä tai yhteisöillä ei ole tarvetta salata kiinteistösijoituksiaan tai niiden käyttötarkoitusta. Tilanne herättää kansalaisissa kysymyksiä.

 • Miksi salailun tarve liittyy tiettyihin kiinteistökauppoihin?
 • Onko hybridivaikuttamisen tavoitteena valtiokaappaus?
 • Onko erikoisjoukkojen sotilaita solutettu Suomeen siviileinä?

Lähtökohtana voidaan pitää, että mitä tahansa kiinteistökauppoja tai rakennelmia, joiden ostajia, hankintamotiiveja tai käyttötarkoituksia ei tunneta, on pidettävä epäilyttävinä. Vieraan valtion bulvaanien tekemät epäselvät kiinteistökaupat voivat periaatteessa vaarantaa paikallisten asukkaiden tai jopa yhteiskunnan turvallisuuden.

 • Sijoittamalla valtion omaisuuden myynnistä hankittuja tuloja piiloon ulkomailla sijaitseviin kiinteistöihin, ei omaisuuden suoja vaarannu mahdollisten sisäpoliittisten kriisien johdosta (turvasatamateoria).
 • Sijoittamalla rikoshyödyt ulkomailla sijaitseviin kiinteistöihin, voidaan häivyttää rikollisen rahan alkuperä (rahanpesuteoria).
 • Hankkimalla kiinteää omaisuutta kansallisesti strategisilta alueilta on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän päätöksentekoon (vaikutusvaltateoria).
 • Hankkimalla kiinteistöjä Suomen sotilaallisesti strategisten alueiden välittömästä läheisyydestä, on mahdollista hankkia tietoja mm. harjoituksista ja viestiliikenteestä sekä pyrkiä estämään mm. liikekannallepano katkaisemalla strategisia komentoketjua (hybridivaikuttaminen ja sotilastiedusteluteoria).
 • Ulkomailla sijaitsevat ”pimeät” kiinteistöt tarjoavat tukikohtia niille henkilöille, joiden ei tule jättää jälkiä liikkeistään viranomaisille (piilopaikkateoria).

Lähteet: (mtv3.fi.fi 15.10.2009, 28.4.2010, 29.4.2010, Aamulehti 15.10.2009, Satakunnan Kansa 15.10.2009, MTV3 45 minuuttia-ohjelma 28.4.2010)

Erikoisjoukkojen sotilaat voidaan naamioida metsästäjiksi
Huijausviestien avulla tapahtuvat tietopyynnöt saattavat olla eräs Venäjän sotilastiedustelun käyttämistä tiedustelumenetelmistä, joilla se pyrkii hankkimaan tietoja Suomessa käytettävistä metsästysaseista ja vaatetuksesta. Tietoja on mahdollista käyttää mm. erikoisjoukkojen naamioimisessa suomalaiseksi metsästysporukaksi. Metsästäjinä esiintyvät tunnuksettomat sotilaat on myös mahdollista majoittaa huomiota herättämättä bulvaanien Suomesta hankkimiin lomakyliin ja kiinteistöihin.

Puolustusministeriön virkamiehet heräsivät vihdoin selvittämään tonttikauppoihin liittyviä kansallisia turvallisuusuhkia. Puolustusministeriö asetti selvitystyöryhmän. Työryhmä luovutti selvityksen ”Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa” puolustusministeri Jussi Niinistölle 20.4.2017. Selvityksessä tarkasteltiin muutostarpeita mm. seuraaviin rekistereihin:

 • Maamittauslaitoksen ylläpitämät kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
 • kiinteistöjen kauppahintarekisteri (KHR)
 • Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä väestötietojärjestelmä (VTJ)
 • Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallituksen yhdessä pitämä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
 • Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämät kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri.
 • 2019 - 2020 käyttöön otettavaksi suunniteltu asunto-osakeyhtiörekisteri (ASREK)

Selvityksen tuloksena työryhmä teki kehittämisehdotuksia viranomaisrekistereiden parantamiseksi sekä turvallisuusviranomaisten käyttöliittymien kehittämisen tueksi tilannekuvan ylläpitämisedellytyksien parantamiseksi. Kehittämiskohteina tunnistettiin mm.

 • lunastuslainsäädäntö
 • etuosto-oikeuden laajentaminen valtiolle
 • mahdollinen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten kansalaisten kiinteistönomistuksen rajoitettu lupa- tai ilmoitusvelvollisuus
 • maankäytön suunnittelun nykyistä laajempi hyödyntäminen sekä suunnittelutarpeen- ja rakentamisen lupajärjestelmän mahdollinen kehittäminen.

Lähde: (Puolustusministeriö, selvitys 20.4.2017, Valtion kokonaisturvallisuudesta kiinteän omaisuuden siirroissa)

Vihdoinkin viranomaiset reagoivat
Kansalaisten ihmetys viranomaisten toimettomuutta kohtaan sai uuden käänteen lauantaina 22.9.2018 Keskusrikospoliisin suorittaessa mittavan kotietsintäoperaation puolustusvoimien ja rajavartioston tukemana Paraisilla Ybbernäsissä sijainneen Airiston Helmi Oy:n 17 eri kohteeseen. Yhtiön omistus oli toisessa EU-maassa, mutta juuret Venäjällä.

Operaation julkisuuteen ilmoitetut perusteet olivat mm. epäilyt työeläkevakuutusmaksupetoksesta, törkeästä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Operaation yhteydessä kuulusteltiin seitsemää henkilöä, joista kaksi otettiin kiinni. Seuraavan päivän aamuna Keskusrikospoliisi kertoi tiedotteessaan ottaneensa kiinni kolmannen henkilön. Yksi kiinni otetuista henkilöistä vapautettiin sunnuntaina 23.9.2018. Lentokielto jatkui Turun saariston alueella myös sunnuntaina 23.9.2018. Lähteet: (poliisi.fi tiedotteet 22.8.2018, 23.9.2018, yle.fi 22.9.2018, 23.9.2018, ts.fi 22.9.2018, hs.fi 22.9.2018, is.fi 22.9.2018)

Hybridivaikuttamisen skenaario
Skenaario on kuvitteellinen tarina. Skenaariolla ei ole yhteyksiä toteutuneisiin tapahtumiin, todellisiin osapuoliin, nimettyihin valtioihin, henkilöihin tai organisaatioihin.

SKENAARIO VALTIOKAAPPAUS

Vastapuoli esittää ultimaatumin
Baltian ja Skandinavian turvallisuuspoliittinen vakaus on kansainvälisten jännitteiden johdosta muuttunut. Vastapuoli pitää sotilasliitto Naton laajentumista uhkana. Vastapuoli toteaa, että sen on turvattava omat etunsa Baltian ja koko Skandinavian alueella sekä harkittava sopivaa vastausta siihen.

Vastapuoli vaatii neuvotteluita Suomen kanssa. Suomi vastaa myöntävästi neuvottelukutsuun. Neuvottelut päättyvät tuloksettomina. Suomi ei hyväksy vastapuolen ratkaisuehdotukseen sisältyviä kohtuuttomia ja Suomen suvereniteettia loukkaavia vaatimuksia.

Suomi toteaa vastapuolelle päättävänsä itse omasta turvallisuuspolitiikastaan, eikä Suomi ole liittymässä sotilasliitto Natoon. Vastapuoli pyrkii saavuttamaan turvallisuuspoliittiset tavoitteensa painostamalla Suomea taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti.

Vastapuoli aloittaa taloudellisten painostuskeinojen käytön
Vastapuoli pyrkii hyödyntämään Suomen elinkeinoelämän riippuvuuksia ja heikkouksia tarjoamalla taloudellisia houkuttimia sekä etuuksia sisältäviä ratkaisuja.

Vastapuoli tarjoaa raaka-aineita, teknologiaa ja pääomaa energiainvestointeihin poikkeuksellisen edullisin ehdoin hinnoittelemalla pääoman, energian ja raaka-aineiden hinnat merkittävästi maailman markkinahintoja edullisemmiksi. Tavoitteena on käyttää investointien turvaamista poliittisena painostuskeinona ja myöhemmin oikeutuksena interventioille.

Vastapuolen turvallisuuspalvelu kytketään operatiiviseen suunnitteluun ja toimintaan mukaan, jonka johdosta painostustoimenpiteet kovenevat.

Vastapuoli pyrkii heikentämään Suomen vientiteollisuuden kannattavuutta rajoittamalla tai estämällä elintarvikkeiden ja muiden kuluttajatuotteiden tuontia Suomesta. Vastapuolen viranomaiset perustelevat tuontikieltoja mm. laboratoriokokeiden tuloksilla, jotka rikkovat vastapuolen tuoteturvallisuutta koskevia määräyksiä. Vaikuttavuutta tuetaan koventamalla rajamuodollisuuksia ja tuontitulleja mielivaltaisesti.

Vastapuoli ryhtyy rajoittamaan Saimaan kanavan liikennöintiä. Erityisesti puukuljetuksiin kohdistetaan voimakkaita rajoituksia ja kanavalle pyrkiviä huviveneilijöitä joutuu toistuviin vaikeuksiin.

Vastapuoli ryhtyy pehmentämään Suomen päätöksentekijöiden suhtautumista aiemmin esitettyihin vaatimuksiin aloittamalla tarkastukset alueellaan toimiviin suomalaisyrityksiin ja ottavat yrityksiä hallintaan tekaistuin perustein. Suomalaisia yritysjohtajia viedään kuulusteluihin, pahoinpidellään ja vangitaan.

Vastapuoli aloittaa informaatiovaikuttamisen
Vastapuolen informaatiovaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa omien kansalaisten Suomeen kohdistuvaa viholliskuvaa. Vastapuolen mediat julkaisevat Suomesta valheellisia asiantuntija-artikkeleita, joissa Suomi kuvataan fasismin ja natsismin ihannoijana ja kasvavana uhkana.

Organisoitu propaganda tunkee myös Suomen medioihin. Vastapuolen valtamediat keksivät perättömiä yhteyksiä ja väitteitä erilaisten tapahtumien välillä ja julkaisevat niistä tietoisesti Suomea vahingoittavia uutisia.

Suomessa puolueettomat mediat paljastavat vastapuolen valeuutisia, uutiskuvien manipulointeja ja lavastettuja tilanteita.

Suomessa havaitaan uusia aiemmin tuntemattomien tahojen ylläpitämiä vastapuolen perättömiä tai vääristeleviä uutisia julkaisevia verkkosivustoja. Ulkoministeriö ei ehdi kaikkia valeuutisia havaitsemaan eikä korjaamaan.

Vastapuolen tukema media julkaisee valeuutisia ja sosiaalisen median viestejä, joissa väitetään valtioneuvoston eri jäsenten syyllistyneen mm. pahoinpitelyihin, veronkiertoon, rahanpesuun, korruptioon ja kirjanpitorikoksiin. Eräässä viestissä tuntemattomat naishenkilöt syyttävät erään miespuolisen ministerin syyllistyneen seksuaaliseen häirintään ulkomaan työmatkalla.

Vastapuoli levittää julkisuuteen Suomen päätöksentekijöitä leimaavia syytöksiä, paljastuksia ja lausuntoja, joita värittävät tyypillisesti ilmaisut aggressio, fasisti, rasisti, sodan lietsoja, vähemmistöjen syrjintä.

Vastapuoli aloittaa poliittisten painostuskeinojen käytön
Vastapuoli käynnistää poliittiset painostustoimet, jotka on ennalta suunniteltu ja koulutettu tiedustelupalvelun koulutuskeskuksessa.

Vastapuoli organisoi Suomeen valtakunnan laajuisen peitejärjestön, jonka tosiasiallisena tehtävänä on propagandan ja erilaisten houkuttimien avulla luoda kontakteja Suomen kansalaisiin ja valjastaa heidät tukemaan vastapuolen tavoitteita.

Vastapuolen organisoima ja rahoittama Suomen Kansanvaltuuskunta (SKV) tulee julkisuuteen. Sen tehtäväksi on julkisuudessa ilmoitettu rauhan ja kansainvälisen politiikan tutkimus. SKV:n tosiasiallisena tehtävänä on vastapuolen interventioiden suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on Suomessa järjestettävä kansanvaali ja vallanvaihto. SKV:n johtajana toimii vastapuolen nimeämä suomalainen henkilö.

Supon tiedusteluanalyysiyksikön tutkija on kirjannut raporttiin virheellisiä tietoja, jonka seurauksena supon johto toteaa edelleen Suomen valtiojohdolle, ettei SKV:lla ole Suomessa riittävää kannatuspohjaa. Supon mukaan kyseessä on pieni muutaman hengen ryhmä, joka ei muodosta uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Valtiojohto ei halua millään tavalla puuttua SKV:n muutaman henkilön toimintaan ja tarpeettomasti provosoida vastapuolta.

Samaan aikaan SKV vahvistuu edelleen. Vastapuoli komentaa SKV:n käynnistämään poliittisia erimielisyyksiä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia. Joukko vastapuolen kouluttamia suomalaisia SKV:n jäseniä ryhtyy valmistelemaan provokaatioita mm. kansallistunnusten, kuten valtiolippujen vaihtamista ja sabotaaseja.

SKV:n organisoimat ja tukemat kansalaisryhmät järjestävät Suomessa marsseja, joilla juhlistetaan vastapuolen kansallisia merkkipäiviä. Tavoitteena on saada medianäkyvyyttä ja eskaloida konflikteja, joihin vastapuoli voi poliittisesti reagoida.

SKV onnistuu hyvin propagandassa ja jäsenhankinnassa. Suomen nykypolitiikkaan turhautuneet muutosta vaativat kymmenet tuhannet kansalaiset liittyvät SKV:n riveihin. Toimintaan tulee mukaan pieniä väkivaltaiseen toimintaan valmiita anarkistiryhmiä.

SKV perustaa Suomeen viranomaisorganisaatioiden rinnalle varjo-organisaatioita, joiden tehtävänä on häiritä ja hämärtää vastaavien virallisten organisaatioiden toiminnan tavoitteita.

Vastapuoli testaa Suomen poliittisen päätöksenteon ytimen reaktioita, esittämällä tarkkaan harkitulla hetkellä vaatimuksia, jotka loukkaavat kansainvälisiä tai kahdenvälisiä sopimuksia.

Vastapuolen eturivin poliitikot kyseenalaistavat Suomen itsenäisyyden ja provosoivat vaatimalla Suomen liittämistä vastapuolen hallintoon.

Suomi esittää vastapuolelle neuvotteluja. Vastapuoli ei suostu neuvotteluihin, koska katsoo ettei ole tapahtumien osapuoli, mutta ilmoittaa haluavansa pitää ovet auki keskusteluille ja ratkaisuille.

Vastapuoli kiihdyttää kyberhyökkäyksiä
Satunnaisia palvelunestohyökkäyksiä on jo pidemmän aikaa kohdistunut tiedonvälitys-, pankki- ja viranomaispalveluihin. Kriittisen infrastruktuurin toimijoiden ja viranomaisten kyberympäristöjen häirintä kyberiskuin on kuitenkin päivä päivältä voimistunut.

Vastapuoli testaa informaatiosaartoa häiritsemällä Suomen kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä.

Pankkijärjestelmä ei toimi, tietoliikenteessä ja sähkönjakelussa on pitkiä viikkoja kestäviä toistuvia häiriötilanteita. Kelan sähköiset asiointipalvelut eivät toimi. Palkkojen ja eläkkeiden maksatuksessa on pitkiä viiveitä. Kansalaisten tyytymättömyys kanavoituu Suomen valtiojohtoon.

Vastapuolen ohjauksessa olevat hakkeriryhmät murtautuvat viranomaisten tietojärjestelmiin hankkiakseen viestejä ja asiakirjoja, joita julkaisemalla voidaan kompromettoida päätöksentekijöitä ja virkamiehiä sekä luoda epävarmuutta kansalaisten piirissä.

Suomi päättää karkottaa kaksi vastapuolen diplomaattia satamaan kohdistuneen sabotaasin valmistelusta. Suomi antoi vastapuolelle nootin, jossa ilmaistiin tyytymättömyys diplomaattien sopimattomaan toimintaan. Vastapuolen ulkoministeriö varoitti Suomen hallitusta varomattomista toimenpiteistä.todeten karkotuksen olleen epäystävällinen ja perusteeton askel, johon vastataan ankarin toimenpitein.

Vastapuoli kiistää jyrkästi kaikki syytökset ja uhkaa vastaavansa syytöksiin sopivilla kostotoimilla. Vastapuoli ei kuitenkaan kiistä, etteivätkö jotkut kansallismieliset patriootit olisi voineet tehdä kyberhyökkäyksiä.

Vastapuoli aloittaa valtiokaappauksen valmistelut
Presidentti tulee julkisuuteen ja toteaa, että hänen tehtävä Puolustusvoimien ylipäällikkönä ei ole viedä Suomea sotaan, vaan pitää Suomi sodan ulkopuolella. Suomi ei provosoi, eikä provosoidu. Pääministeri toteaa, että Suomen linja on vakaa ja neuvotteleva. Sota tai sodalla uhoaminen ei ole Suomen tapa hakea ratkaisua.

Vastapuoli saa presidentin lausunnoista riittävän varmuuden aloittaa operatiiviset vallankaappaustoimet ilman sotilaallisen vastarinnan uhkaa.

SKV:n tukemana vastapuolen laittomaan toimintaan koulutettuja erikoisjoukkojen sotilaita solutetaan maahan turisteina mm. urheilutapahtumien yhteydessä. Erikoisjoukkojen tarkoituksena avustaa SKV:n provokaattoreita laittoman toiminnan, sisäpoliittisten ongelmien ja epäjärjestyksen lietsomisessa. Rajavartiolaitoksella ei ole mahdollisuuksia eikä resursseja vertailla maahan saapuneiden ja maasta poistuneiden turistien määriä, koska henkilöt ovat voineet poistua maasta myös muita reittejä.

Vastapuoli pyrkii hämärtämään pehmeiden ja kovien keinojen välistä rajaa. Sotilaallisten toimien valmistelut alkavat vähitellen vastapuolen suomalaisten edustajien toimesta. Rauhanpuolustajiksi itseään nimittävät vastapuolen organisoimat ryhmät järjestävät leirejä, joilla harjoitellaan vastarintaa, sabotaasitoimintaa ja valmiuksia vastaanottaa aseita sekä majoittaa vastapuolen erikoisjoukkojen yksittäisiä tiedustelijoita.

Kansalaiset ilmoittavat havaitsemistaan oudoista "metsästysporukoista" viranomaisille. Viranomaiset eivät havaitse mitään, johon he voisivat lain perusteella puuttua. SKV pitää havaintoja naurettavina ja provokatiivisina sekä vaatii väitteille todisteita. SKV toteaa perättömien väitteiden vaarantavan hyvät suhteet vastapuoleen.

Vastapuoli aloittaa sotilaallisten painostuskeinojen käytön
Vastapuoli lisää sotilaallisia painostustoimia tuomalla rajan tuntumaan uusia erikois- ja taistelujoukkoja mm. elektronisen sodankäynnin yksiköitä, tavanomaisin taistelukärjin varustettuja ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia, panssaroituja ajoneuvoja ja suuria määriä taistelupanssarivaunuja.

Vastapuoli ilmoittaa järjestävänsä lähialueilla mittavia sotaharjoituksia, näyttämällä voimaa maalla, merellä ja ilmassa. Länsimaisten sotilastiedustelujen mukaan sotaharjoitusten aikana voi Suomen rajoilla ilmetä provokaatioita tai suunniteltuja välikohtauksia.

Vastapuoli kuittaa väitteet hysteerisinä toteamalla puolustaneensa aina hyviä suhteita Suomeen ja pitää harmittavana, että fasistiset ryhmät syyttävät vastapuolta ja lietsovat vihaa..

Huhujen mukaan vastapuoli on varannut puolustusministeriön käyttöön 4 500 junavaunua. Tiedon luotettavuutta ei ole kyetty varmistamaan.

Vastapuoli järjestää Helsingin edustalla ja Itämeren pohjoisosassa pitkäkestoisia laivaston sotaharjoituksia, joilla häiritään normaalia kauppamerenkulkua. Vastapuoli loukkaa kansainvälisiä sopimuksia suorittamalla rajoitetun aseettoman voimannäytön Porvoon ja Hangon edustalla.

Kauppamerenkulkua häiritään pysäyttämällä laivoja. Laivoja tarkastetaan erilaisin verukkein. Vastapuoli ilmoittaa, että tarkastuksissa on kyse yksinomaan terrorismin torjunnasta, ei sotilasoperaatiosta.

Veneilijät ilmoittavat viranomaisille havainneensa vastapuolen kaksi fregattia ja useita korvetteja Helsingin edustalla Suomen aluevesirajalla. Veneilijät saavat samana päivänä näköhavainnon kahdesta vastapuolen ohjusristeilijästä, jotka ovat matkalla Ahvenanmeren suuntaan. Suomen viranomaiset ovat hiljaa, eivätkä reagoi havaintoihin. Vastapuoli väittää alusten liikkuvan kansainvälisillä vesillä, eikä tilanteeseen liity mitään poikkeuksellista. Puolustusministeriö tiedottaa laivasto-osastojen liikehtivän normaaliin tapaan kansainvälisellä merialueella.

Huhujen mukaan kymmenen uusinta mallia olevaa vastapuolen hävittäjäpommittajaa on loukannut ilmatilaa lentämällä matalalla Ahvenanmaan yli muodostelmassa kohti pohjoista ja palannut takaisin Ruotsin rannikkoa sivuten etelään. Ruotsi vahvisti tiedon.

Vastapuolen syytökset sotaharjoituksiin kohdistuvista provokaatioista voimistuvat. Vastapuoli provosoi ja sitoo Suomen resursseja päivittäin tapahtuvilla maa-, meri- ja ilmatilaloukkauksilla. Vastapuoli kiistää kaikki väitetyt alueloukkaukset ja pitää väitteitä vainoharhaisina.

Kansalaiset ilmoittavat sukellusvenehavainnoistaan aluevesillä. Pitävää näyttöä vedenalaisesta toiminnasta ei saada. Vastapuoli pitää näitäkin havaintoja vainoharhaisina.

Jatkuvat alueloukkaukset ovat nakertaneet Puolustusvoimien kuluvan vuoden määrärahat. Tunnistuslennoille ja sukellusvenejahtiin ei enää lähdetä. Lisämäärärahoja ei ole osoitettavissa.

Vastapuoli on vuosien saatossa soluttanut systemaattisesti Suomen hallinto- ja turvallisuusorganisaatioihin virkamiehiä, jotka ryhtyvät yhteistyössä SKV:n kanssa murentamaan lausunnoillaan ja tietovuodoilla mm. kansalaisten luottamusta viranomaisiin. Kyseiset virkamiehet ovat sopineet SKV:n kesken mahdollisten puolustuksellisten vastatoimien viivyttämisestä ja pyrkivät aiheuttamaan sekaannuksia viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa.

Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen käynnistämällä ylimääräisen sotaharjoituksen, jossa harjoitellaan myös liikekannallepanoa. Sotaharjoituksen ja liikekannallepanon toimeenpanossa havaitaan aivan uudenlaisia odottamattomia ongelmia, sekaannuksia ja viivytyksiä. Asevelvollisrekisteri on tuhoutunut. Pian havaitaan, että kirjepostia katoaa, eikä kirjeet ohjaudu reserviläisille.

Erityistä hämmennystä aiheuttaa Puolustusvoimien aluetoimistojen nimissä tuhansille reserviläisille lähetetyt tekstiviestit, joissa perutaan kutsut harjoituksiin ja kerrotaan harjoitusten siirtyneen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Aluetoimistoissa havaitaan myös, ettei komentoketju toimi. Käskyjä ei voida toimeenpanna. Syiden selvittely sitoo viranomaisten resursseja ja vie aikaa.

Reserviläisten pääsy joukko-osastoihin yritetään estää SKV:n aktivoimien kansalaisryhmien toimesta. Reserviläisiä vaaditaan kadulla ilmoittamaan nimensä, heitä häiritään, käännytetään, solvataan, uhkaillaan ja pahoinpidellään.

Kaduille ja teiden varsille ilmestyy ”tyhjästä ja yllättäen” ryhmiä häiritsemään tavanomaista työmatkaliikennettä ja ajoneuvojen liikkumista mm. autoja kivittämällä ja renkaita puhkomalla.

SKV:n tukemat aseistetut ryhmät ovat saartaneet yöllä Pasilan alueen radio- ja televisioasemat. Vastapuoli varoittaa vakavista seurauksista, jos Suomen valtiojohto yrittää puuttua tilanteeseen. Paikalla käy muutama poliisi arvioimassa tilannetta. Poliisit poistuvat lyhyen keskustelun jälkeen alueelta. YLE:n lähetykset keskeytyvät.

SKV:n mobilisoimat ryhmät ovat ottaneet myös sisäministeriön hallintaan ja eristäneet Kruunuhaan alueen muut hallintorakennukset vastapuolen tukemana. Poliisijohto on saanut SKV:n johdolta varoituksen olla puuttumatta tapahtumien kulkuun.

Matkapuhelinverkon tukiasemat lakkaavat yllättäen toimimasta Helsingin alueella ja muualla maassa ne toimivat vain ajoittain. Virve-verkko ei toimi lainkaan.

Hangon edustalla tapahtuu vastapuolen erikoisjoukkojen maihinnousu. Vastapuoli luonnehtii operaatiota myöhemmin vahingoksi, joka aiheutui paikannusteknisistä ongelmista. Suomi pidättäytyy voimankäytöstä ja paheksuu tapahtunutta.

Vastapuoli ottaa kaikki Suomenlahden satamat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hallintaan ja siirtää satamien hallinnon SKV:n vastuulle. Huhujen mukaan vastapuolen erikoisjoukkoja on rantautunut satamiin saapuneista rahtilaivoista.

Yöllä Vuosaaren satamaan oli saapunut Liettuasta kaksi rekka-autoja ja muita ajoneuvoja kuljettavaa laivaa. Laivat ja rekka-autot oli lastattu sotatarvikkeilla ja vastapuolen siviiliasuisilla erikoisjoukoilla, joiden tehtävänä oli kuljettaa ammuksia, aseita ja siviiliasuisia erikoisjoukkoja suoraan Vuosaaren satamatunneliin ja katkaista satamaan suuntautuva liikenne. Vuosaaren satama oli nopeasti vastapuolen erikoisjoukkojen valvonnassa.

Vuosaaren satamaan pyrkivistä rekka-autoista muodostui pitkä jono satamatunnelin edustalle. Siviilipukuiset erikoisjoukkojen sotilaat kiertävät rekka-autoissa kertoen, että satamatunnelissa on tapahtunut onnettomuus, eikä autoista saa poistua. Ensimmäiset ilmoitukset liikennehäiriöstä saatiin rekka-autojen kuljettajien ilmoituksista. Tässä vaiheessa epäiltiin, että rekka-autot kuljettajineen olivat panttivankeja. Vastatoimiin ei voitu, eikä uskallettu ryhtyä. Valtiojohto katsoi, että tilanne oli pyrittävä ratkaisemaan rauhanomaisesti.

SKV kutsuu aiemmin aluevesirajalla havaitut vastapuolen laivastoyksiköt laivastovierailulle Helsinkiin. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (utva) käsittelee asiaa kokouksessaan, mutta ei uskalla puuttua vierailuun tilanteen eskaloitumisen pelossa. Myös Helsingin kaupungin edustajat myöntyvät vierailuun. Toistuvista poistumisvaatimuksista huolimatta vastapuolen laivastoyksiköt jäävät Helsinkiin.

EU paheksuu syntynyttä tilannetta, tuomitsee vastapuolen intervention ja kehottaa konfliktin osapuolia pidättäytymästä sotilaallisista aggressioista sekä neuvottelemaan.

Nato seuraa tilanteen kehittymistä, mutta päättää toistaiseksi pysyä konfliktin ulkopuolella Yhdysvaltojen kehotuksesta.

Ruotsi pidättäytyy luotettavan informaation puuttuessa ottamasta kantaa tilanteeseen.

Tietoliikenneyhteyksissä esiintyy edelleen poikkeuksellisen pitkäkestoisia katkoksia. Kansalaisten keskuudessa leviää huhu, että tietoliikenne- ja sähköverkkoja on sabotoitu useilla paikkakunnilla.

Yhteiskunnan perusinfrastruktuurin suojaamisessa ilmenee vakavia puutteita ja laiminlyöntejä, jonka johdosta kaikki keskeiset pankit ja suuret kauppakeskukset päätetään sulkea toistaiseksi.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomeen saapuneet SKV:n avustamat vierasperäiset metsästysporukat ovat ottaneet valtateiden solmukohdat kontrolliin ja eristäneet Suomen alueita toisistaan katkaisemalla työmatkaliikenteen, juna- ja maantiekuljetukset, sähkön ja veden jakelun sekä tietoliikenneyhteydet.

Kehä I ja III on katkaistu Tuusulanväylän liittymien kohdalta. Kaikilla valtateillä on kilometrien mittaiset ruuhkat. Liikenne seisoo. Maantiekuljetukset ovat poikki.

Samaan aikaan varuskunnat on saarrettu ja tietoliikenneyhteydet katkaistu SKV:n tukemien tuntemattomien metsästysporukoiden toimesta. Puolustusvoimien kyky joukkojen kokoamiseen ja liikuttamiseen on estetty.

Suomi toimii hitaasti ja pidättäytyy edelleen voimankäytöstä. Kansalaisten turvallisuutta ei haluta vaarantaa, Eduskunnassa puolueet riitelevät. Tilanne on sekava. Eduskunta päätyy hakemaan rauhanomaista ratkaisua syntyneeseen tilanteeseen ja pyrkii välttämään sotilaallista yhteenottoa. Suomi esittää vastapuolelle toistamiseen neuvotteluja. Vastapuoli toteaa, ettei se ole tapahtumien osapuoli. Vastapuoli kehottaa Suomen valtionjohtoa neuvottelemaan ja ratkaisemaan ongelmat SKV:n johdon kanssa.

Vastapuolen metsästysporukat paljastuvat lopulta erikoisjoukoiksi. Vastapuoli kiistää väitteen. Erikoisjoukot ovat saavuttaneet tavoitteensa ja vakiinnuttavat tilanteen. Kaikki keskeiset lentokentät ovat vastapuolen erikoisjoukkojen hallinnassa. Suomen ilmatila on suljettu toistaiseksi. Kuljetuskoneet toimittavat jatkuvana virtana vastapuolen sotilaskalustoa useille lentokentille. Suomalainen yhtiö on aiemmin kouluttanut vastapuolen rahtikoneiden lentäjät laskeutumaan turvallisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Suomen valtiojohto päättää hakea edelleen rauhanomaista neuvotteluratkaisua, jonka johdosta poikkeustilalakia ei haluta voimaan.

SKV ryhtyy pidättämään yhteiskunnan avainhenkilöitä mielivaltaisesti ja lakkauttamaan tiedotusvälineitä.

Vastapuoli saavuttaa tavoitteensa
Suomi esittää edelleen vastapuolelle neuvotteluja. Vastapuoli suostuu pyyntöön, jos SKV on myös neuvottelupöydässä. Neuvottelut päättyvät tulokseen. Suomi hyväksyy vastapuolen ehdot.

 • Pääministeri ilmoittaa hallituksen eroavan.
 • Presidentti pitää puheen ja jättää eroilmoituksen.
 • Puolustusvoimat organisoidaan uudelleen.
 • Poliittinen toiminta sallitaan vain SKV:lle. Muiden puolueiden toiminta estetään.
 • Suomessa järjestetään ylimääräiset eduskuntavaalit. SKV on vaalien voittaja. SKV saa 87 prosenttia kaikista annetuista äänistä.
 • Vaalien jälkeen uusi eduskunta aloittaa lainsäädäntötyön. SKV on ainoa merkittävä puolue ja pääministerinä toimii SKV:n johtaja.
 • Perustuslakiin säädetään kansalaisten perusoikeuksia rajoittavia muutoksia.
 • Lehdistön sananvapautta rajoitetaan.
 • Suomi irtoaa euroalueesta.
 • Lamaantunut kansakunta sopeutuu uuden vallanpitäjän komentoon.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön