Arviointityökalut - SecMeter

Go to content

Arviointityökalut

SecMeter Audit
SecMeter tarjoaa yrityksen sisäiseen käyttöön vapaasti ladattavia yritysturvallisuuden arviointikriteeristöjä.. Mallien jakelu ja käyttö konsultointitarkoituksiin on kielletty. Kriteeristöt ovat lomakemuotoisia Word-tiedostoja (.docm) ja sisältävät painikkeeseen liitetyn makron, joka tarvitaan täytetyn lomakkeen liittämiseksi sähköpostin liitetiedostoksi. Mahdollisen palautteen toivomme mieluiten sähköpostitse: lukijapalaute(at)secmeter.com.

Toimi näin kriteeristöjen osalta

 • lataa valitsemasi tiedosto klikkaamalla linkkiä
 • tallenna tiedosto ensin levylle
 • suorita tiedostolle virustarkistus
 • avaa tiedosto
 • ota muokkaus käyttöön
 • tallenna tiedosto paikkaan, josta se on asianmukaisesti saatavilla.


Ohjausasiakirjat
Arviointimenettelyn kuvaus (ISO9001 vaatimus)
Aloituskokous (pöytäkirjan mallipohja)
Valmistelukokous (pöytäkirjan mallipohja)
Loppukokous (pöytäkirjan mallipohja)


Rikosturvallisuus (43 arviointikriteeriä)
Hyödynnä yrityksen sisäisissä arvioinneissa SecMeter Auditin auditointityökaluja ja laatustandardi ISO 9001 prosessin pääperiaatteita. Lataa vapaasti haluamasi auditointikriteeristöt. Voit käyttää kaikkia 37 kriteeristöä milloin tahansa ja missä tahansa, joko suoraan verkosta tai omalta koneelta. SecMeter Auditissa arviointi tapahtuu yrityksesi johdon hyväksymää tavoitetasoa vastaan. Arvioinnin onnistumista mitataan palautelomakkeen mittareilla. Auditointityökalujen levitys ja käyttö konsultointiliiketoiinnassa on kielletty.

Arviointiprosessi

 1. Tavoitetilan asettaminen ja hyväksyminen
 2. Tiedon keräys (turvallisuuskriteeristöt)
 3. Tiedon analysointi (turvallisuuskriteeristöt)
 4. Kehittämispäätökset (ohjausasiakirjat)
 5. Kehittämispäätösten toimeenpano (vastuuhenkilöt)

Prosessin tulos
Kehittämispäätösten perusteella toteutunut turvallisuustaso vastaa yrityksen liiketoiminnan tarpeita tai viranomaisvaatimuksia.

Arvioinnin hyödyt

 1. Arviointi tukee yrityksen operatiivisen toiminnan jatkuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista.
 2. Arviointi edistää asianmukaisen yritysturvallisuuskulttuurin muodostumista ja lisää henkilöstön turvallisuustietoisuutta.
 3. Arviointi antaa luotettavan käsityksen vallitsevista turvallisuuskäytänteistä.
 4. Konkreettiset kehittämistarpeet tulevat johdon tietoon.
 5. Arvioinnin tulokset muodostavat yritysturvallisuuden kehittämiselle suunnan ja selkeät perusteet.
 6. Systemaattinen jatkoseuranta on mahdollista.
 7. Arviointi ohjaa eri konserniyrityksissä tehtävää turvallisuustyötä.
 8. Arviointi mahdollistaa yritysturvallisuuden sisäisen bencmarking -toiminnan konsernitasolla.

Onko yrityksesi johto asettanut yritysturvallisuudelle tavoitteita?
A) Mielestäni on
B) En osaa sanoa
C) Mielestäni ei ole
Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Asiakkaiden luottamus on voitettava joka päivä uudelleen.
Sääntö nro 2
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.
Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.

Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.

Back to content